In English LinkedIn

  2016-05-10

Nya regler gällande vägning

Den 1 juli ändras reglerna gällande vägning av gods inom sjöfarten. Vi på Flintab kan vägning och kan hjälpa er att hitta de vågar just ni behöver. Vi har fordonsvågar, hjullastarvågar, truckvågar, pallvågar och mycket mycket mer.

Den huvudsakliga innebörden av IMO:s, International Maritime Organisation, regeländring är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning. Verifierad bruttovikt ska framgå i skeppningsdokumentet.

Vägningen kan göras på två sätt:
► Container med last vägs i sin helhet.
► Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive lastpallar, packningsmaterial och surrningsutrustning. Containerns egenvikt läggs till summan av de enskilt vägda komponenterna.

 

Mer information om de nya reglerna hittar du på: www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart

Kontakta oss så hjälper vi dig att  hitta vågarna ni behöver för att att  följa de nya reglerna!

 

Nya regler gällande vägning