In English LinkedIn

  2016-03-04

Vi är godkända att själva verifiera våra vågar!

Vi har nu blivit godkända att verifiera våra egna vågar, det ger dig som kund mer effektiv process såväl planeringsmässigt som kostnadsmässigt.

Inom EU finns krav på att icke-automatiska vågar som används för handel m.m. ska genomgå en bedömning innan de tas i bruk. Denna bedömning ska göras av en godkänd organisation. Tidigare har denna verifiering enbart kunnat göras av SP men efter att Flintab nu blivit reviderade av SP så är vi godkända att själva utföra denna kontroll av våra vågar.

Vi är glada att vara de första i Sverige som blir godkända av SP för detta ändamål - säger Andreas Eneving, kvalitetschef på Flintab.

Detta är ytterligare en kvalitetssäkring som visar på Flintabs förmåga att upprätthålla god kvalitet. För att behålla certifikatet kommer Flintab i fortsättningen bli reviderade av SP, vilka ställer krav både för hur vår styrning av själva produktionen av vågar fungerar, samt hur kontrollen av vågen går till. Kontrollerna omfattar alltså både verksamhet, ledningssystem och tekniska metoder.

För er som kund ger det fördelar i form av smidigare planering. I och med att Flintab tar hand om hela bedömningsprocessen blir det även mer kostnadseffektivt.

 

 

Vi är godkända att själva verifiera våra vågar!