In English LinkedIn

  2016-10-03

Delad vägning väger tungt inom avfall och återvinning!

Det var stort tryck och bråda dagar för Flintabs säljare under mässan på Elmia 27-29 september. Delad vägning var vårt fokus och intresset var mycket stort.

Mässan Avfall & Återvinning på Elmia arrangerades parallelt tillsammans med VA-mässan och Fjärrvärmemässan. Det var en stor mötesplats för alla inom miljöteknik och kommunalteknik.

Flintab valde att lägga fokus på delad vägning. En funktion som enkelt förklarat går ut på att en 2x12 meters våg tillsammans med vägningssystem Viktoria2 kan du väga bil och släp var för sig utan att flytta egipaget. Föraren behöver inte ens lämna hytten. Vågen tillsammans med systemet känner av om bilen har släp eller inte och åt vilket håll fordonet rör sig. Vägningen kan ske på flera sätt, egipagets totala vikt, bil och släp var för sig, allt beroende hur körningen är upplagd. Chauffören registrerar sina ordrar i ett och samma moment.

Vill du veta mer ingående hur detta fungerar kontakta någon av våra säljare så berättar de gärna mer.

Telefon växel: 036-31 42 00

 

 

 

Delad vägning väger tungt inom avfall och återvinning!