På Svenska In English LinkedIn

Kontrollerad handtering av vatten och slam

Med Flintabs systemlösning får VA-verksamhet kontroll på mottagande av bl.a slam vid kommunens reningsverk samt att kontrollera vattenuttaget från spolposter och därmed minimera risken för sabotage och annan skadegörelse, enligt livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2008:13.

Flödesmätning sker via mjukvarumodul i vår viktindikator 47-20. Indikator är en av de senaste generationerna Flintabinstrument som kombinerar modern teknik, flerkanalsmätning, pekskärm, moduluppbyggnad med flexibel funktionalitet vilket gör det lämpligt för de flesta mätapplikationer.

Funktionsbeskrivning:
1.    Vattenhämtaren identifierar sig med kod / tagg / kort.
2.    Om vattenhämtaren är behörig öppnas magnetventil och vatten levereras.
3.    Hämtad mängd vatten registreras med flödesmätare.
4.    Hämtaren avslutar hämtningen genom att trycka på stoppknapp el.dyl.
5.    Hämtad mängd vatten registreras för debitering.

VA-terminal Flöde

Accesskontrollen fjärrstyrs så att nya hämtare kan läggas upp och befintliga
tas bort. Kommunikation med debiteringssystem sker över molnet utan
onödig handpåläggning.  

Viktindikator 47-20
Viktindikator 47-20 är en konstruerad för industriellt bruk med långlivslängd och hög tillgänglighet.

Flexibel flödesmätning via mjukvarumodul gör att omvandling av flöde enkelt kan omvandlas till vägningsstorhet (kg/ton)
Modulen används då vägning/dosering skall ske via volymmätning, antingen separat eller i kombination med en integrerad ’vanlig’ våg, till och från tankar/behållare.
Med flödesmätning tillsammans med doseringsmodulen kan viktindikatorn användas för dosering och sats-
vägning av både vätskor, flytande och fasta material eller kombination er av dessa. Doseringsmodulen har inbyggd automatisk kompensering/justering för varierande produktflöde, kinetiskt bidrag från fallande material samt fintrimming av växlingspunkter.

Kontrollerad handtering av vatten och slam