In English LinkedIn

Fordonsvåg 14-40-12

Vågen är konstruerad utifrån lång erfarenhet av industriell vägning. Det är en högkvalitativ konstruktion helt i stål där det ingår vågbryggor, ramper och fundamentsplåtar. Vågen kan installeras på plan yta av t ex asfalt eller grusbädd utplanad med stenmjöl.

Vågen flyttas i ett stycke utan att behöva omverifieras. 12 m + ramper.

  • Lågbyggd - Höjd över markytan, endast 290 mm.
  • Enkel och snabb att montera.
  • Finns i 12 m utförande.
  • Korrosionsskyddad med tvåkomponents epoxifärg.
  • Levereras komplett med ramper, verifierad (krönt) och klar för användning

 

Fordonsvåg 14-40-12

Standardmått
Längd: 12 m
Längd med stålramp: 17 m
Kapacitet: 40 t
Upplösning: 20 kg

Tillval
Täckplåt (mellan körbanor)
Skyddsräcke

Vägningsnoggrannhet enligt OIML klass 3.
CE-märkt och EU-typgodkänd