In English LinkedIn

Analysvåg HTR

En mycket säker och pålitlig analysvåg med mycket hög precision. Verifierbar enligt OIML klass I.

 • Antistatiskt vindskydd.
 • Intern kalibrering.
 • Lättavläst LCD display.
 • Flera användningsområden (vägning, räkning, procent).
 • gränsvärden.
 • Valbara viktenheter (g, ct).
 • Belastningsindikering (aktuell last i förhållande till maximal kapacitet).
 • Standard 2 x RS-232C interface med datum och tidfunktion. För anslutning till PC eller andra externa apparater.
 • Stämgaffelsensor teknik ger pålitliga resultat med stabila mätvärden över mycket lång tid.
 • Energisparande design med minimal uppvärmningstid.
 • Inga begränsningar att väga magnetiska material och okänslig för temperaturförändringar.

 

Analysvåg HTR

Kapacitet: 220 g
Delning: 0,0001g (ver: 0,001g)
Plattform: Ø 80 mm

Tekniken med stämgaffelsensor ger stora fördelar gentemot den traditionella tekniken med magnetkompensation:

 • eliminerar uppvärmningstiden.
 • reducerad energikonsumption.
 • okänslig med avseende på temperatur och vägning av magnetiska föremål.
 • mätresultatet förblir oerhört stabilt över lång tid.