Suomeksi In English LinkedIn

FLINTAB AB certifierad partner till SDC

FLINTAB AB certifierad partner till SDC

FLINTAB är nu certifierad samarbetspartner till SDC. FLINTAB har ett mångårigt samarbetat med SDC vilket har resulterat i att vi nu är certifierad inför den stundande generationsskiftet till Viol 3

SDC skogsnäringens It-företag som varje år hanterar information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. SDC är ett informationsnav när det gäller produktinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer. Deras tjänster finns i hela kedjan mellan skog och industri

Tillsammans med SDC vill vi åstadkomma bästa möjliga lösningar för er i skogsnäringen.

Certifieringen ger FLINTAB möjligheter att vara med och påverka och utforma framtidens produkter tillsammans med SDC.

Tack vare ett aktivt, mångårigt samarbete och förtroende från SDC kommer alla FLINTAB system att fungera ihop med SDC när nya VIOL 3 lanseras.
Detta gör att våra Vågar, Förarterminaler och Vägningssystem Viktoria alltid kommer vara framtidssäkrade till gällande standarder.

Kontakta oss gärna för mer information om lösningar och produkter med kopplingar mot SDC.

 

http://sdc.se/