Suomeksi In English LinkedIn

Vågtillverkning kom till Jönköping

Vågtillverkning kom till Jönköping

I början av 1870-talet tillverkade faktorismedmästaren Sven Johan Lindell en enkel diskvåg i sin smedja i Vireda i Lekeryds socken. Sonen Henning Robert Lindell utvecklade produkten och 1877 flyttades hela verksamheten till en smedja på Målargatan i Jönköping.

Området blev senare Odengatan. Under en period fanns också viss produktion i Forserum. Senare byggdes en nya fabrik på Rosenlund dit all verksamhet koncentrerades. Från 1902 registrerades Lindells Vågfabrik AB. Företaget ägde flera patent, bl a på taffelvågar och decimalvågar.

Lindells Vågfabrik ägdes av familjen Lindell fram till 1966 då Stathmos och Lindells blev ett företag, med namnet Stathmos Lindell AB med huvudkontor i Jönköping. Företaget ägdes av KF och Corona till lika delar.
Stathmos med sitt ursprung från Nynäshamn, Stockholm och fram till 1966 Eskilstuna var på den tiden tillsammans med Lindells de två ledande vågföretagen i Sverige.

1974 blev KF ensam ägare av företaget och samtidigt bytte företaget namn till Stathmos AB.

1978 köpte Telub i Växjö Stathmos och företaget ändrade namn till Teleub Stathmos AB. Verksamheten i Jönköping blev en underavdelning till huvudkontoret i Växjö.

1981 bildades företagen Flintab Vågsystem AB och Flintab Service AB. Merparten av de anställda vid Telub Stathmos anläggning i Jönköping slutade och började en ny anställning på de båda Flintab företagen. Telub Stathmos i Jönköping upphörde.

1998 bildades Flintab AB, tidigare Flintab Service AB och Flintab Vågsystem AB.
Flintab AB utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av vågar och vägningssystem för industrin.
I sortimentet ingår bl.a. paketvågar, godsvågar, truckvågar, fordonsvågar, järnvägsvågar, tankvågar samt lastceller, applikationsenheter och viktindikatorer.
Till vågarna finns systemprodukter med branschanpassade PC-program för styrning, datainsamling och statistikredovisning.
I företaget finns personal för utveckling av hårdvara, mjukvara samt service och support.

Serviceorganisation erbjuder ett tryggt och bekymmersfritt ägande av avancerade vågar och vägningssystem.

Flintabs försäljnings- och serviceorganisation är rikstäckande med filialkontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Totalt finns försäljning på 6 platser och service på 10.
Exportförsäljning sker via samarbetspartners och egen exportavdelning vid huvudkontoret i Jönköping

Flintab är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC inom området återkommande kontroll (tidigare omverifiering) av icke-automatiska vågar med kapacitet upp till 300 ton samt automatiska vågar av typ hjullastarvåg med kapacitet upp till 50 ton. För kalibrering och återkommande kontroll av vågar har Flintab mer än 700 ton viktnormaler med spårbarhet till världsnormalen i Paris.

Antal anställda är ca 70 personer.

Jönköping 2001-10-09
Göte Göterdal
(uppdaterad 2016-10-07 HN)

Kontaktuppgifter

Jönköping
Box 180
553 13 Jönköping
Tfn: +46(0)36 31 42 00

Besöksadress:
Kabelvägen 4
553 02 Jönköping

Öppettider
Måndag - Fredag
08.00-16.30

Support
Tfn: 036-31 42 55
support@flintab.se
Till supportsidan

 337563_8989