In English LinkedIn

  2016-06-17

Komplett fordonsvåg 14-10

Fordonsvågen som uppfyller hårt ställda krav på noggrann och säker vägning. Ett välbeprövat koncept från försäljning till färdig monterad våg med helhetsansvar ger dig som kund största trygghet. När du köper en fordonsvåg får du en vägningsfunktion som ger dig säkerhet och kontroll över dina in- och utleveranser. Förutom själva vågfunktionen har vi också utvecklat olika tillbehör till vågen för att skapa ett helhetssystem.

Detta ingår:

-Fordonsvåg typ 14-10 med ingjutna värmeslingor, 24x3m (6x4) för placering ovan mark.
-Prefabricerat betongfundament för vågtyp 14-10 placerad ovan mark.
-Styrskåp för vågvärme.
-Viktindikator 47-11med väggfäste.
-EU - Försäkran (EU verifiering).
-Dokumentation.
-Fast pris montage av bilvåg.
-Skåp/kapsling för viktindikator.

 

 

Komplett fordonsvåg 14-10