In English LinkedIn

  0001-01-01

Hans-Göran Frick ny styrelseordförande på Flintab AB

Den 12/5 2017 accepterade Hans-Göran Frick uppdraget som ny styrelseordförande på Flintab AB. Några av anledningarna till att Hans-Göran tog uppdraget är ägandeformen på Flintab AB samt att man står inför nya spännande avstamp. -Specialistkompetensen är hög på Flintab AB. Det i samband med den dynamiska ägandeformen utgör ett vinnande koncept på den internationella marknaden, menar Hans-Göran Frick

Hans-Göran har lång erfarenhet av Företagsförvärv,  Immaterialrätt,  Kommersiell avtalsrätt,  Marknadsföringsrätt,  Bolagsrätt och Börsrätt.
Han har arbetat med affärsjuridiska och idrottsjuridiska frågor av såväl nationell som internationell karaktär sedan mitten av 1980-talet. Frick har biträtt klienter i första hand vad gäller företagsförvärv, etableringar, kommersiella avtalsfrågor och strategifrågor och därigenom kommit att utveckla långvariga klientrelationer, vilka också lett till ett antal styrelseuppdrag som bl a Buffin Real Estate Sweden AB. Härutöver har han varit verksam med bank- och finansieringsjuridik samt idrottsjuridiska frågeställning. Hans-Göran är medlem i Svensk Idrottsjuridisk Förening och föreningen Svensk Form samt ett antal styrelseuppdrag i såväl svenska som internationella bolag jämte styrelseuppdrag i bolag och ideella föreningar inom sportens värld och är sedan 2009 dansk konsul.
 
Flintab’s VD Pär Arlebrand ser mycket positivt på sammarbetet med Hans-Göran Frick.
-Hans-Görans erfarenheter och kompetens är otroligt viktig i den utvecklingsfas som Flintab befinner sig i just nu, säger Pär.