Suomeksi In English LinkedIn

Delad Vägning

Förutsättningarna för att kunna använda delad vägning är en fordonsvåg med två separata vågbryggor. Då kan fordon med släp vägas var för sig eller summerat.

Detta ger ökad driftssäkerhet och underlättar bland annat eventuella serviceåtgärder när en av bryggorna alltid kan hållas i bruk.
Funktionen används för att registrera olika innehåll i fordon respektive släp utan att flytta ekipaget.

Genom att vågen automatiskt känner av färdriktningen på ekipaget kan systemet avgöra på vilken vågplatta fordonet befinner sig och därav vet vågen var släpet finns.
Registreringen genomförs sedan  i en och samma sekvens där man anger de olika uppgifterna för fordon respektive släp t.ex. artikel och hämtställe. Uppgifterna från vägningen kommer sedan att registreras till aktuell vikt för fordon och släp var för sig utan att chauffören manuellt behöver välja vågplatta.

Delad Vägning

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor