Suomeksi In English LinkedIn

GDPR och Viktoria2

En bättre, billigare och enklare lösning

När Viktoria behandlar personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk
person. Då omfattas man av dataskyddsförordningen. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att
gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

GDPR och Viktoria2

Viktoria2 är utvecklat för en enkel användning enligt GDPR.

GDPR och Viktoria