Suomeksi In English LinkedIn

GDPR och Viktoria2

Viktoria2 är utvecklat för en enkel användning enligt GDPR.
När Viktoria behandlar personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysiskperson. Då omfattas man av dataskyddsförordningen. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Mycket är oförändrat, dvs mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen eller PUL.


Viktigt att notera är att på samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning
till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som behandlar
personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.


Bara om det är fråga om uppgifter som hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav. I Viktoria behandlar vi inte uppgifter som hamnar
under särskilda krav idag.

De viktigare nyheterna i dataskyddsförordningen är:
• Dataportabilitet
• Konsekvensbedömning
• Anmälan om personuppgiftsincident
• Dataskyddsombud
• Sanktionsavgift
• Missbruksregeln

GDPR och Viktoria2

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor