Suomeksi In English LinkedIn

ÅVC-System

Med Flintabs ÅVC-system blir det enklare och billigare att lämna avfall till återvinning. Systemet bygger på personliga RFID-kort samt terminaler på anläggningarna. Registreringen sker beröringsfritt vid inpassage. Programvaran innehåller funktioner för registrering, administration och statistik. Systemet är även förberett för integration med övriga system i verksamheten.

Enklare för alla
Flintabs system gör tillvaron mycket enklare för både besökare och personal vid återvinningscentralerna. Besökarna får en rättvisare sophämtningstaxa, mindre köer och bättre service från personalen på området. Strul med mynt som inte räcker och trasiga magnetkort är historia. Besökarna behöver bara visa upp sitt RFID-kort vid passageterminalen för att bli insläppt på området.

RFID-korten anpassas med tryck efter ert önskemål.

Mobil registrering
Systemet finns även med handdatorfunktion för mobil registrering av besökare. Ingen terminal eller bomsystem krävs. RFID-korten registreras direkt i handdatorn ute på anläggningen. Systemet är optimalt för små återvinningscentraler.

Helhetens fördelar
När ni väljer Flintab som leverantör kan ni räkna med ett bekymmerfritt ägande. Vi tillhandahåller tjänster för installation, idrifttagning, utskick till abonnenter, utbildning och programanpassning.

ÅVC-System

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor