Suomeksi In English LinkedIn

VA-Terminal

Lösningen för kontrollerad hämtning eller lossning via flödesmätare inom offentlig verksamhet.

Med Flintabs systemlösning får VA-verksamheten kontroll på mottagande av t ex slam vid kommunens reningsverk. Systemet möjliggör kontroll av vattenuttaget från brand- och spolposter och därmed minimera risken för sabotage och annan skadegörelse, enligt livsmedelseverkets föreskrift LIVSFS 2008:13.
Behörigheten styr användarens val vid registrering i terminalen när registrering sker. Det blir en rättvisare debitering då avfallsavgiften är baseras på faktiskt nyttjande.

Systemet kan handtera flera terminaler och flödesmätare samtidigt även om de är plaserade på olika platser.

VA-terminal avsedd för flödesmätning av  sötvatten, avloppsvatten och slam

Flintab's VA-terminal är avsedd för flödesmätning av sötvatten, avloppsvatten och slam.

Flintab VA-terminal Avsedd för flödesmätning