Suomeksi In English LinkedIn

VA-terminal avsedd för flödesmätning av sötvatten, avloppsvatten och slam

Lösningen för kontrollerad hämtning eller lossning via flödesmätare inom offentlig verksamhet. Med Flintabs systemlösning får VA-verksamheten kontroll på mottagande av t ex slam vid kommunens reningsverk. Systemet möjliggör kontroll av vattenuttaget från brand- och spolposter och därmed minimera risken för sabotage och annan skadegörelse, enligt livsmedelseverkets föreskrift LIVSFS 2008:13.

Behörigheten styr användarens val vid registrering i terminalen när registrering sker. Det blir en rättvisare debitering då avfallsavgiften är baseras på faktiskt nyttjande.

Systemet kan hantera flera terminaler och flödesmätare samtidigt även om de är plaserade på olika platser.

Flödesmätning sker via mjukvarumodul i vår viktindikator 47-20. Indikator är en av de senaste generationerna Flintabinstrument som kombinerar modern teknik, flerkanalsmätning, pekskärm, moduluppbyggnad med flexibel funktionalitet vilket gör det lämpligt för de flesta mätapplikationer.

VA-terminal avsedd för flödesmätning av  sötvatten, avloppsvatten och slam

Funktionsbeskrivning

  • Vattenhämtaren identifierar sig med kod / tagg / kort.
  • Om vattenhämtaren är behörig öppnas magnetventil och  vatten levereras.
  • Hämtad mängd vatten registreras med flödesmätare.
  • Hämtaren avslutar hämtningen genom att trycka på stoppknapp el.dyl.
  • Hämtad mängd vatten registreras för debitering.

    Accesskontrollen fjärrstyrs så att nya hämtare kan läggas upp och befintliga tas bort. Kommunikation med debiteringssystem sker över molnet utan onödig handpåläggning

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor