Suomeksi In English LinkedIn

Trafikbom BL15

Trafikbom BL15 har ett logiksystem för automatisk stängning efter passage av säkerhetsslinga.

Snabb och mjuk öppning och stängning efter passage av varje fordon.
Extremt pålitlig med MCBF-faktor på 5 000 000 cykler.
Mekanisk låsning i öppet och stängt läge.
Standardutförande är bomhus på vänster sida om väg. För höger se tillval.
Bomarm finns från 2 - 4 meter vilken avgör bomhastighet. Standard är 3,5.

Trafikbom BL15

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor