Suomeksi In English LinkedIn

Bandvåg FX/TWIN Integrerad bandvåg för en sektionsplats

Bandvågarna FX och TWIN har konstruerats för vägning av bulkprodukter i samband med råämnes-, mineral-, cement-, konstgödsel- eller fosfatproduktion. De passar även bra för användning inom jordbruksindustrin, i sockerraffinaderier eller i trävaru- och återvinningssektorerna eller för andra verksamheter som använder bandtransportörer.

Vågarna, som väger kontinuerligt under produktionen, kan antingen installeras i helt nya bandtransportörer eller enkelt ersätta en sektion i en befintligt bandtransportör. De kan dessutom kombineras med elektroniska enheter inom PRECIA MOLEN I 410 BS-familjen. Vågarnas noggrannhet ligger mellan +/− 0,5 % och +/− 1 % för bandtransportörer med en bandbredd på upp till 1 200 mm för FX-modellen och ännu bredare för TWIN-modellen.

Allmän beskrivning
FX/TWIN-vågarna består av tre element:

  • Två identiska sensorblock med töjningsmätare som är utrustade med ett integrerat överbelastningsskydd och ett fastspänningssystem för transport. FX-blocken har en inbyggd justeringsenhet som gör det möjligt att justera vågrännans höjd utifrån transportrännorna.
  • En särskild rullsektion som är tillverkad i enlighet med den aktuella transportörssektionen som ska utrustas med våg. För bandtransportörer som följer standarderna ISO 53300 och DIN 53301 är sektionen utrustad med en justeringsenhet som gör det möjligt att ställa in rännans vinkel mellan 20° och 45°, beroende på bandtransportörens vinkel.

 

Bandvåg FX/TWIN Integrerad bandvåg för en sektionsplats

Yta

  • Målat stål (RAL 5012, brännlack eller epoxifärg).
  • Rostfritt stål, 304L eller 316L.
  • Aluminiumkonstruktion för vägning av produkter med låg densitet.

 

Användningsoråden:
Vägning av bulkprodukter, flödesmätning och summering av daglig eller samlad produktion under utvinnings- och bearbetningsfaserna, inför lagring etc.

 

Europeisk och Internationell metroligisk certifiering

  • Direktiv 2004/22/EG.
  • Rekommendation OIML R50.

 

Europeiska och Internationella bestämmelser

  • Direktiv 2004/108/EG gällande elektromagnetisk kompatibilitet.
  • Direktiv 94/9/EG gällande explosionsfarliga omgivningar (ATEX-direktivet)*.