Suomeksi In English LinkedIn

Återkommande kontroll

En våg är viktig i sitt sammanhang och kräver tillsyn för exakt resultat. Levererad vikt ska överensstämma med kontrollerad vikt hos mottagaren.

Flintabs laboratorie är ackrediterat av SWEDAC inom området återkommande kontroll (tidigare omverifiering) av icke-automatiska vågar med kapacitet upp till 300 ton samt automatiska vågar av typ hjullastarvåg med kapacitet upp till 50 ton.

Återkommande kontroll
Återkommande kontroll (tidigare omverifiering) innebär att man kontrollerar att en våg, efter den har tagits i bruk. uppfyller de krav mot vilka vågen ursprungligen godkänts.

Hur vet jag om min våg måste vara godkänd och kontrolleras genom Återkommande kontroll?
Om du svarar ja på någon av nedanstående frågor, måste din våg vara godkänd:

  • Använder du din våg i samband med handel med andra företag?
  • Använder du din våg för direktförsäljning av varor till konsument?
  • Handlar du med guld?
  • Tillverkar du färdigförpackningar?
  • Är du yrkesfiskare?
  • Hämtar du hushållsavfall och avgiften för det baseras på vikt?
  • Väger du last hos fordon?

Det är du som använder vågen som har ansvaret för att du använder en godkänd våg.
   
Hur ofta måste återkommande kontroll göras?
Vartannat eller varje år, beroende på typ av våg, vågens placering och vågens användning. Kontroll ska även ske om plomberingen brutits, oavsett orsak. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för just din våg.  

Kontrollrapport
Efter utförd  återkommande kontroll utfärdas en kontrollrapport till kund. Vi samlar även rapporter i Flintabs kundportal. Efter att vi utfört uppdrag kan du enkelt logga in och hämta dina dokument där de också ligger säkert sparade för framtida behov.


Återkommande kontroll