Vägning och registrering - våra affärsområden

Vi utvecklar anpassade helhetslösningar med hög innovationsnivå för vägning och registrering. Det gör vi baserat på lång och gedigen erfarenhet av vägning och registrering inom en mängd olika områden. Våra affärsområden delar vi in efter branscherna entreprenad, livsmedel, miljö och återvinning, energi, logistik och transport, industri och process.

Kontakta oss på 036-31 42 00 eller info@flintab.se

Affärsområde: Entreprenad

Entreprenad

Entreprenad är ett av de viktigaste områdena för vår produktutveckling. Av den anledningen arbetar vi kontinuerligt med framtagning av smarta lösningar som leder till besparingar och ökad produktivitet. Dessa anpassas efter kundens unika behov.

Affärsområde: Livsmedel

Livsmedel

Utvecklingen inom livsmedelsindustrin kräver nya lösningar för att optimera och kostnadseffektivisera. Vi erbjuder därför innovativa produkter och tjänster som är anpassade för alla typer av processvägning, som optimeras med automatisering för statisk vägning och checkvågar.

Affärsområde: Miljö och återvinning

Miljö och återvinning

Vi ser en stor efterfrågan på lösningar för miljö och återvinning, där en ökad mängd avfall och ett ökat fokus kring miljöfrågor kräver innovativa helhetslösningar. Vi utvecklar till exempel registrering- och betallösningar via självbetjäning för återvinningscentraler som skapar bättre planering, flöde och ekonomi.

Affärsområde: Energi

Energi

Våra kunder inom energisektorn är ledande inom branschen, vilket gör att vi ständigt optimerar, utvecklar och anpassar våra produkter. Med vår expertis inom vägning och mätteknik skapar vi därmed moderna och effektiva lösningar för yttre bränslehantering och bränsleberedning.

Affärsområde: Logistik och transport

Logistik och transport

Vi har marknadens vassaste kompetens och erfarenhet inom området för vägning av fordon, lastkontroller, paket och postdistribution, lagerhantering och annan materialhantering. Våra lösningar baseras på automatisering, rationell materialhantering och optimerade flöden för optimalt resultat.

Affärsområde: Industri och process

Industri och process

Vi erbjuder produkter och tjänster anpassade för all typ av processvägning inom all typ av industri. Produkterna är anpassade till kundunika helhetslösningar för maximal effektivisering och kostnadseffektivitet.