Temadagarna en succé

Flintab arrangerade den 19 och 27 april en temadag. På agendan stod inte minst den stora frågan om framtidens registrering och vägning.