Hållbarhet

Flint -menetys ja kestävyys

Kestävä kehitys on luonnollinen osa Flintabin ydinliiketoimintaa ja strategiaa. Kestävyydellä tarkoitamme pyrkimystä tasapainottaa pitkän aikavälin ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset.

Lue lisää siitä, miten käsittelemme kestävyysongelmia alla.

Vuosi 2020 on ollut haastava vuosi yhteiskunnalle, me kaikki olemme vaikuttaneet sekä yksityisesti että työssä. Olemme löytäneet uusia tapoja työskennellä ja tehdä yhteistyötä. Olemme iloisia siitä, että Flintab on pystynyt toimittamaan tuotteita, palveluita ja palveluita siten, että vuosi 2020 oli Flintabille jälleen ennätysvuosi! Olemme investoineet digitaalisen valikoimamme kehittämiseen Viktoria2: n kanssa. Pandemian aiheuttamien mukautusten ansiosta tuhlaamme vähemmän aikaa, energiaa ja resursseja ja saamme siten muita etuja, kuten henkilöstön ja asiakkaiden stressin vähentämisen ja ympäristövaikutusten pienenemisen.

Pandemia on johtanut kehitykseen, kun meidän piti olla innovatiivisia ja ajatella uutta. Digitalisaatio on saanut lisää vauhtia. Kokouksista Teamsin kautta on tullut vakio, koska emme ole pystyneet matkustamaan ja pitämään asiakaskokouksia paikan päällä. Olemme suorittaneet 84 kurssia – digitaalisesti! Olemme tulleet paremmiksi ja käyttäneet tilaisuutta tulla entistä kestävämmäksi työskentely- ja kommunikointitapaamme. Nyt tiedämme, että henkilökunnan digitaalinen aamukahvi vaikuttaa myös osallistavasti, joten kaikkien on helppo liittyä paikasta riippumatta.

Vuonna 2020 teimme yhteistyötä yliopiston opiskelijoiden kanssa kestävän innovoinnin kilpailun aikana. Oppilaat esittelivät innovaatioita ja esittivät useita älykkäitä ideoita siitä, miten kestävän kehityksen työmme voi kehittyä edelleen. Voittanut panos oli malli jakamistalouden painottamiseen. Mielenkiintoinen vaihtoehto asiakkaille, joilla on vähän painoa!

Uudet yritysautot on suurelta osin ajettu plug-in-hybridien pariin. Huoltobusseissamme HVO on strategia, jota pidimme sopivimpana, ja nyt keskitymme polttoaineen osuuden lisäämiseen HVO: n avulla. Se maksaa enemmän, mutta se on investointi ympäristölle.

Näemme, että asiakkaat valitsevat Flintabin, koska työskentelemme systemaattisesti kestävyyskysymysten kanssa yhdessä sen kanssa, että tarjoamme korkealaatuisia ratkaisuja. Flintabia kehitetään, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristönäkökohtia, sosiaalisia näkökohtia ja tuloksia. Ja nyt tiedämme, että digitalisaatio on vielä tärkeämpi työkalu tässä työssä, tänään ja tulevaisuudessa.

”Olemme iloisia siitä, että Flintab on pystynyt toimittamaan tuotteita, palveluita ja palveluita siten, että vuosi 2020 oli Flintabille jälleen ennätysvuosi!”

Pär Arlebrand
– toimitusjohtaja Flintab

Kestävä kehitys on luonnollinen osa Flintabin ydinliiketoimintaa ja strategiaa. Tällä kertomuksella haluamme antaa läpinäkyvän kuvan haasteista ja mahdollisuuksista, joita meillä on matkalla kohti kestävää tulevaisuutta.

Kestävyydellä tarkoitamme pyrkimystä tasapainottaa pitkän aikavälin ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset.

Kysymyksiä itseltämme ovat esimerkiksi:
Miten Flintab vaikuttaa ympäristöön?
Miten Flintab vaikuttaa terveyteen, ihmisoikeuksiin ja työoloihin?
Onko Flintabilla liiketoimintamalli, joka kannustaa kiertotaloutta ja vihreitä investointeja?

Kestävyys on pitkäjänteinen työ, jossa meidän on pohdittava, mitä kestävän kehityksen riskejä näemme tulevaisuudessa
markkinoilla – onko hyväksyttävää esimerkiksi se, että kuljetetaan suuria määriä vaakoja kalibrointia varten vai joutuvatko asiakkaamme punnitsemaan raskaita ajoneuvoja samassa määrin kuin nykyään?

Tietysti useimmat viittaavat siihen, että punnitseminen on menetelmä, joka on tärkeä myös tulevaisuudessa. Se avaa mahdollisuuksia toimittajille, jotka voivat tarjota tätä kestävällä tavalla.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Flintabin pitkän aikavälin ympäristötavoite on tulla fossiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja meillä on useita tärkeitä alueita, joita sekä seurata että aktiivisesti kehittää. Tämä koskee lähinnä betonituotannon ja -kuljetuksen vaikutuksiamme, palaamme tähän myöhemmin raportissa.

Tärkeä osa tavoitteemme saavuttamista on polttoaineiden valinta kuljetuksillemme. Markkinat tarjoavat yhä ympäristöystävällisempiä polttoainevaihtoehtoja, ja silloin on tärkeää, että kuljetuksillamme olevat kumppanit tukevat tätä työtä.

Olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen, että uusiutuvien polttoaineiden osuus painokuljetuksissamme on vähintään 50 prosenttia. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 20%. Palveluajoneuvoillemme on myös avautunut uusia mahdollisuuksia, kun biopolttoaineiden tarjonta kasvaa markkinoilla, mikä tarkoittaa, että myös 40%: n uusiutumistavoite on saavutettu, mikä on hyvä askel kestävän kehityksen työssä! ”

Flintabin vaikutus voidaan nähdä kahdesta strategisesta näkökulmasta;

minimoida kielteiset vaikutuksemme ja maksimoida positiiviset vaikutuksemme – tasapainoaalto.

PIENENNÄ NEGATIIVINEN
vaikutus
Vastustaa panostamme ilmastonmuutokseen
Minimoi ympäristövaikutukset, kun valitset tuotteidemme materiaaleja
Vastuun ottaminen koko arvoketjussa
MAXIMOI POSITIIVINEN
vaikutus
Vähennä asiakkaidemme ympäristövaikutuksia valitsemalla älykkäitä punnitusratkaisuja
Luo arvoa yhteiskunnalle yhteistyöllä
Tarjoa houkuttelevia työpaikkoja, joissa työympäristö ja tasa -arvoinen kohtelu ovat etusijalla

Andreas Eneving
– Laatu- ja ympäristöpäällikkö

Flintabin tuotteet koostuvat osista, jotka vaikuttavat sekä ihmisiin että ympäristöön. Siksi näemme tuotteet elinkaarinäkökulmasta. Tuotteet on suunniteltu mahdollisimman paljon, jotta niitä voidaan käsitellä helposti edullisesti eri jakeissa jätteenä.

Olemme päättäneet keskittyä elinkaareen neljällä alalla:
Vaaka valmistettu pääasiassa teräksestä
Vaaka on valmistettu pääasiassa betonista
Elektroniikka – instrumentit, liittimet, muu elektroniikka
Palvelut – palvelu, tuki, koulutus
Poisto (materiaalin valinta)
Kiven, malmin, kalkin ja metallien louhinnalla on suuri vaikutus luontoon. Yritämme valita materiaaleja, joilla on pienempi vaikutus.
Toimittajat (materiaalin valinta, toimittajan valinta)
Tämä Flintab valitsee pääasiassa ruotsalaisia ​​toimittajia, joilla on hyvä ympäristönhallinta.
Tuotanto
Tuottaa mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Lue mm. betonituotannosta ajoneuvovaakaan 14-15 alla
Asennus
Minimoi materiaalien ja kemikaalien käyttö
Käytä asiakas
Tämä Flintab hoitaa energiankulutuksen tärkeänä osana kehitystä. Sähkölämmityksessä ajoneuvon aallot kuluvat
suuria määriä energiaa, kun olemme kehittäneet ratkaisun tämän vähentämiseksi.

Käytetyn tuotteen hävittäminen
Tämä Flintab kehittyy niin, että mekaniikan pitäisi olla helppo erottaa elektroniikasta. Otamme myös tuottajavastuun Elkretsenin kautta.
Liikenne, tukitoiminnot ja yhteistoiminta
Flintabilla on paljon ja raskaita kuljetuksia, ja siksi on tärkeää, että teemme oikeat prioriteetit kuljettajia ja omia ajoneuvojamme ostaessamme.

Betoni on rakennusmateriaali, jolla on merkittävät ympäristövaikutukset tuotantovaiheessa, pääasiassa sementin tuotannosta
(noin 90%). Flintab valmistaa suurimman osan painostaan ​​betonisia ajoneuvovaakoja. Ajoneuvovaaka -autojen valmistuksen ilmastovaikutukset ovat suunnilleen verrattavissa työmatkoihimme, eli suuri vaikutus.

Flintabilla seuraamme jännittyneenä kehitystä, joka tapahtuu vaihtoehtoisilla sementin valmistusmenetelmillä. Betoniteollisuuden tavoitteena on, että ilmastoneutraali betoni on markkinoilla vuonna 2030, ja Flintab haluaa olla osa tätä matkaa.

Kunnes tämä on saatavilla laajemmilla markkinoilla, jatkamme sementin määrän vähentämistä vaihtoehtoisten sideaineiden avulla. Valitettavasti betonille ei ole selkeitä ympäristöluokituksia markkinoiden näkökulmasta, mikä vaikeuttaa suoritettavan ympäristötyön myyntiä.

Ilmastoa parantava betoni

Yhteistyössä toimittajamme kanssa Flintab työskentelee aktiivisesti ollakseen eturintamassa ilmastonmuutoksen parantavassa betonissa – termin, jonka on kehittänyt teollisuusorganisaatio Swedish Concrete ja joka perustuu standardibetoniin. Parannuksia voidaan tehdä kolmessa vaiheessa riippuen siitä, kuinka paljon hiilijalanjälkeä pienennetään. Flintabin ajoneuvovaaka 14-15 saavuttaa tänään 288 kg hiilidioksidiekvivalenttia kuutiometriä kohden, mikä tarkoittaa, että se täyttää hyvin vaiheen 2 (305 CO2 ekv.).

Tuotanto on ympäristöilmoituksen alainen ja riippumattoman tahon tarkastama. Arviointi tapahtuu elinkaariarvioinnin näkökulmasta, joka sisältää raaka -aineiden tuotannon, kuljetukset ja itse tuotannon. Tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi se, että painolasti on murskattua eikä luonnollista soraa, kuonan sekoittaminen sementin osien korvaamiseksi ja kuljetukset, jotka tapahtuvat fossiilittomalla polttoaineella.

Koska ajoneuvovaakalla 14-15 on myös korkeimmat laatuvaatimukset (valotusluokka XF4, XD3), vaihetta 3 ei ole, koska sen katsotaan olevan mahdotonta saavuttaa nykyisellä tekniikalla ja määräyksillä. Mutta Flintabin tavoitteena on saavuttaa vastaava arvo, ja toivomme voivamme tarjota tämän vaihtoehdon jo vuonna 2021.

Flintabille on ollut tapahtumarikas vuosi, jossa on tapahtunut myyntituloksia, suuria projekteja, uusia kumppaneita ja lukuisia haasteita.

Markkinat ovat kehittyneet paljon Flintabin perustamisen jälkeen vuonna 1981. Asiakkaamme ovat myös erilaisia ​​nykyään. Heillä on erilaiset tarpeet, vaatimukset, organisaatiot ja päätöksentekoprosessit kuin silloin, ja heillä on myös enemmän toimittajia, joiden kanssa vertailla meitä.

Suurin osa asiakkaistamme pyrkii kaikilla liiketoiminta -alueilla pyrkimään kohti kestävämpää ja kiertotaloutta. Asiakkaiden ympäristötyön yhteydessä uusien materiaalien ja
prosessien, voimme nähdä uusia ja muuttuvia tarpeita punnitsemisessa.

Entreprenad

Tässä näemme keskittymisen hiilidioksidipäästöihin ja biopolttoaineisiin. Osa asiakkaistamme osallistuu yhteistyöprojekteihin
ajoneuvotoimittajia, joissa uusia hybridi- tai sähkökäyttöisiä ajoneuvoja testataan ja kehitetään liiketoiminta -aluetta varten. Huomaamme lisääntyneitä vaatimuksia siitä, millä polttoaineella omat ajoneuvomme kuluttavat.

Ympäristö ja kierrätys

Materiaalin uudelleenkäyttö ja asianmukainen kierrätys ovat yhä tärkeämpiä. Kiinnostus on lisääntynyt järjestelmämme ympärillä
periminen lähellä kiinteistöä, jossa veloitus tapahtuu, sen mukaan, kuka, mitä ja määrä.

Energia

Energia-liiketoiminta-alueella voimme nähdä, että uusia ympäristöystävällisiä kaukolämmön yhteistuotantolaitoksia rakennetaan ja suunnitellaan. Ajoneuvovaaka yhdessä uuden Viktoria2 -moduulin kanssa energian laskemiseksi helpottavat saapuvan materiaalin rekisteröimistä sen sisältämän energiasisällön mukaan.

Logistiikka ja kuljetus

Useat asiakkaamme käyttävät kehittyneitä liikenteenhallintajärjestelmiä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vuoden aikana olemme esimerkiksi testanneet kytkettyjä konttivaakoja, jotka itse ilmoittavat, milloin säiliö on täynnä – mikä säästää monia tarpeettomia kuljetuksia.

Teollisuus ja prosessi

Nykyaikaistaminen, kuten Industry 4.0, tarkoittaa, että kiinnostus yhdistettyihin
”Älykkäät” uskallat kasvavat. Kehitystyömme tämän suhteen jatkuu ja etsimme mahdollisuuksia, joiden mukaan esimerkiksi uuden teknologian myötä syntyy vähemmän puomikierroksia.

Ruoka

Elintarviketeollisuudessa keskitytään voimakkaasti tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen pakkaamiseen. Esimerkiksi kierrätettyä sellua ja puujätettä käytetään muovin käytön minimoimiseksi. Maailman valtamerien suojelemiseksi
ja luonto jatkaa pakkauskehitystä ja kiertotaloutta. Flintab panostaa palveluidemme kehittämiseen pakkausten punnitsemisessa, jossa vuonna 2020 jo hyväksyttyjen kalibrointiemme lisäksi olemme saaneet hyväksynnän myös automaattisten pakkausvaa’tojen toistuvaan valvontaan.

Käymme vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa useilla eri tasoilla ymmärtääksemme, mitkä alueet ovat heidän mielestään tärkeimpiä. Avoimella ja reagoivalla vuoropuhelulla otamme heidän odotuksensa ja tarpeensa huomioon sen varmistamiseksi, että Flintab kehittyy haluttuun suuntaan.

Sidosryhmät ja vuoropuhelun muodot
Asiakkaat
Asiakasystävälliset tapaamiset
Markkinointimateriaalit
Asiakastyytyväisyystutkimus
Yhteiskunta
Eri kanavien kautta saa näkemyksiä ja trendejä
Sponsorointi
Toimialajärjestöt
Tapaamisia ja messuja kiinnostuneiden ja toimialajärjestöjen kanssa
Toimittajat
Kokoukset puitesopimuksia, tilauksia ja toimittajakokouksia hankittaessa
Tarkastukset ja vierailut
Omistaja
Vuotuinen strategiaseminaari
Kokoukset, joissa keskitytään yrityksen hallintoon
Työkaveri
Työntekijöiden haastattelut ja tavoitteiden asettamisprosessi
Työntekijäkysely


Tämä on tärkeää
Omistaja / sijoittaja
Eettinen ja kestävä liiketoiminta.
Pitkäaikainen vakaa toiminta tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti.
Selkeä viestintä.
Työkaveri
Houkutteleva työnantaja ja hyvät työolot
Turvallinen ja terveellinen työympäristö.
Hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.
Ymmärtäminen omasta roolistaan ​​Flintabin toiminnassa
Toimittaja
Selkeät vaatimukset ympäristölle, työympäristölle, laadulle ja sosiaaliselle vastuulle.
Pitkäaikaiset suhteet.
Asiakkaat
Tarjoa tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden ympäristön, yhteiskunnan ja resurssitehokkaiden ratkaisujen vaatimukset.
Osallistu asiakkaiden profilointiin kestävän kehityksen mukaisesti
Vaikutus siihen, että ympäristösertifioinnista tulee vaatimus hankinnoissa.
Toimialajärjestöt
Flintab on mukana ja vaikuttaa kestävän kehityksen lisäämiseen asialistalla.
Kilpailijat
Tämä Flintab on askeleen edellä kilpailijoitaan ympäristön kannalta.
Yhteiskunta
Täytä kaikki lakisääteiset vaatimukset.
Markkinointi ja sponsorointi eri kanavissa brändin vahvistamiseksi.

Flintab on ympäristösertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Intertek suorittaa auditointeja ja vuosien 2017-2020 auditointeja, jotka johtavat nollapoikkeamiin. Flintabin ympäristönäkökohdat, joilla on suurin ympäristövaikutus, arvioidaan työmatkoiksi, painojen kuljetuksiksi ja tuotteiksemme elinkaarinäkökulmasta.

Työskentelemme seuraavasti:
Liikematkat

Yleistavoite: vähentää hiilidioksidipäästöjä

Aktiviteetit
Eko -ajamisen koulutus kaikille
huoltoauton pidike.
Progressiiviset vaatimukset uusien yritysautojen ostolle.
Lisää digitaalisten / matkaton kokousten tiheyttä.
Seuranta
Flintab ylläpitää ECO -ajo -opetusta.
Vuosi on jossain määrin leimannut uusien päästösääntöjen täytäntöönpanon odottamista. Flintabin ajoneuvopolitiikan vaatimusten lisääntyessä uudet yritysautot on suurelta osin jouduttu siirtymään plug-in-hybrideihin. Valmistajan ilmoittamien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen määrä on nyt 69 g / km yritysautojemme keskuudessa, joten saavutamme tavoitteen.
Huoltobusseissamme HVO on strategia, jota pidämme sopivimpana. Ajoneuvokalustoa uudistettaessa olemme keskittyneet malleihin, jotka kestävät 100% HVO: ta. Nyt on tärkeää lisätä uusiutuvien polttoaineiden osuutta. Emme saavuta 30 prosentin tavoitetta, mutta maa on 21 prosenttia uusiutuva. Paperilla myös hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet kilometrien pienenemisestä huolimatta, koska olemme muuttaneet kirjanpitomenetelmän WTW: ksi (Well-To-Wheel).
Digitaalisten kokousten laitteet yhdessä matkustuskieltojen kanssa ovat vähentäneet jyrkästi myyjien ja projektikohtaisten matkustusten matkustamista. Suurin osa asiakaskoulutuksista on järjestetty myös digitaalisesti.


Painojen kuljetus kalibrointia varten

Yleistavoite: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Aktiviteetit
Toimittajien arviot huolitsijoiden valitsemiseksi, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.
Etsimme toimittajia, jotka voivat osoittaa, että ajoneuvokanta täyttää Euro5 -tason tai sitä paremmat vaatimukset, ja valita ensisijaisesti biopolttoaine.
Seuranta
Useat toimittajamme ovat kyenneet suorittamaan suuren osan matkoista HVO: n kanssa. Meillä ei edelleenkään ole kattavaa perustaa, koska meillä on monia erilaisia ​​lentoliikenteen harjoittajia, erityisesti Norrlandissa, jossa se on luonnollisesti myös monta kilometriä. HVO ei myöskään ole Norrlandissa.
Vuoden aikana 47% saavutetaan uusiutuvana, mikä tarkoittaa, että saavutamme 40%: n tavoitteen. Joukko äskettäin toteutettuja toimenpiteitä antaa hyvää toivoa siitä, että selviämme 50% tänä vuonna.

Yleiset tavoitteet:

Vähennä ympäristövaikutuksia elinkaaren aikana.

Aktiviteetit
Kun kehität tuotteita ja niiden ylläpitoa, ota huomioon materiaalivalinta, toimitus, energiankäyttö ja syntyvä jäte.

Seuranta

Flintabin mekaniikan ja elektroniikan toimittajakunta sijaitsee suurelta osin Jönköpingin lähialueella, ja pidämme tämän edelleen mielessä toimittajia valittaessa. Pitkillä etäisyyksillä hankittujen materiaalien osalta olemme vuoden aikana toteuttaneet toimintoja lisätäksemme yhteisrahdin mahdollisuuksia ja vähentääksemme tavallaan kuljetuksia.
Betonisiltoillemme olemme valinneet toimittajan, joka tuottaa ympäristön kannalta mukautetun tuotannon, esimerkiksi käyttämällä uudelleen betonijätettä ja lietevettä käyttämättä luonnonsoraa. Vaaka kuljetetaan betonissa ISO 14001 -sertifioidulla kuljettimella, jonka polttoaine on lähes 100% HVO.
Vuonna 2020 jatkoimme investointejamme ajoneuvovaaka -vaihtoehtoon, jossa lämpö vähenee automaattisesti, kun ajorata on vapaa lumesta ja vedestä. Tällä ratkaisulla voidaan säästää suuri määrä energiaa vähentämällä ilmastovaikutuksia positiivisena seurauksena. Flintab pitää sähkönkulutusta vaa’an käyttövaiheessa pelkästään tärkeänä osana elinkaarta, johon voimme vaikuttaa. Talvella 24 metrin autoaalto lämmittää noin 17 000 kWh. Kun kosteusanturit ovat lisävarusteita, sähkönkulutus voi laskea 50-75%. Tämä tarkoittaa suoria säästöjä ja pienempiä ilmastovaikutuksia. Siksi kannustamme asiakkaita valitsemaan ratkaisumme markkinoinnin ja asiakaskontaktien kautta ja hinnoittelemaan se ilman voittoa. Tiedot ovat tuottaneet tuloksia, sillä 76 prosenttiin myydyistä lämpövaakaista oli asennettu kosteusmittarit vuonna 2020, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän.

Pääkonttori Jönköpingissä lämmitetään kaukolämmöllä ja sähkösopimus liittyy uusiutuviin energialähteisiin. Sähkön kulutus on lisääntynyt vuoden aikana ilmaston vuoksi, ja kesät ovat olleet pääasiassa kuumia. Toimenpiteitä ovat pääasiassa valaistus, joka korvataan LED -tyyppisillä valonlähteillä.

Jäte säilyy vakaana, olemme vuoden aikana yrittäneet lajitella pehmeää muovia laajemmin. Näemme pienemmän jätemäärän, jossa on hyvin, ja sitten pakkaus on säästynyt lisäämällä uudelleen käytettyjen pahvilaatikoiden määrää.

Kemikaalien käsittely keskusostojen kautta on merkinnyt sitä, että voimme nyt ilmoittaa kemikaalien määrän. Kulutus on suhteellisen vähäistä ja ympäristövaikutukset vähäiset. Otamme käyttöön uuden kemikaalienhallintajärjestelmän.

Energiförbrukning 2016 2017 2018 2019 2020
Elenergi(kWh)
172 166
167 857
200 454
196 322
168 371
CO2ekv elenergi (kg)
1 549
1 551
1 824
3024
3 015
Fjärrvärme (kWh
216 000
205 000
218 000
198 000
174 233
CO2ekv fjärrvärme (kg)
21 168
15 875
16 882
15 333
13 493
Vikttransporter*
MII
Utredningsmål
Utredningsmål
16 000
15 500
11 637
CO2ekv Vikttransporter (kg)
Utredningsmål
Utredningsmål
193 000
280 200
136 438
Arbetsmiljö
NMI
3,9
4,1
4,0
4,2
4,2
Sjukfrånvaro (%)
3,14
1,70
1,58
1,77
2,90
Tillbud / Olyckor
2
2
1
2
Tjänsteresor
Körd sträcka (mil)
98 357
98 384
99 096
102 363
80 873
CO2ekv tjänsteresor (kg)
157 380
166 017
166 001
169 312
241 046
CO2ekv flygresor (kg)
9 247
6 450
7 700
15 000
5 500
CO2ekv tågresor (kg)
0
0
0
0
0
Eco Driving
Andel utbildade servicetekniker (%)
88
89
94
100
100
Övrigt
Pappersförbrukning (ark)
85 000
28 000
66 500
89 500
1
Förbrukning köldmedia (kg)
0
0
0
0
0

Flintab ja yhteiskunta

Liiketoiminnan harjoittaminen hyvällä liikeetiikalla ja selkeillä arvoilla on Flintabin keskeinen asia. Jotta Flintab olisi kannattava, tehokas yritys, jolla on hyvä työympäristö ja samalla houkutteleva työpaikka, on tärkeää, että työntekijämme osallistuvat aktiivisesti – luomme edellytykset työntekijöidemme kokemuksilla, tietämyksellä ja sitoutumisella turvallinen ja miellyttävä työpaikka.

Menettelyohje

Toimintaohjeemme opastavat käyttäytymään eri tilanteissa ja erilaisissa päätöksissämme. Flintabilla on ehdoton nollatoleranssi korruptiolle ja käytökselle, joka rikkoo sovellettavia kilpailulainsäädäntöä. Työn lähtökohta on käytännesäännöissämme, käytännöissämme ja ohjeissamme.

Työntekijäkysely

Tyytyväisten työntekijöiden indeksin (NMI) vuosittaisen henkilöstökyselyn avulla
me työntekijöiden kokemus työympäristöstämme ja edellytykset työssä viihtymiselle. Kyselyn malli johtaa painotettuun yhteenvetoarvoon nimeltä NMI, jota voidaan verrata kaikkien osallistuvien yritysten keskiarvoon. Tämä keskiarvo on 3,9, minkä vuoksi pyrimme ylittämään tämän tason. Vuoden 2020 tulos 4.2 osoittaa, että olemme hyvässä asemassa. Lisäksi olemme tehneet pienempiä omia henkilöstökyselyjä. Vuoden aikana painopisteitä ovat olleet osallistuminen, stressi ja häiritsevien keskeytysten vaikutus.

Taidot tarjoavat tulevaisuuden ongelman

Kilpailukykyisten punnitusratkaisujen luominen vaatii huippuosaamista. Palvelussa tarvitaan kokeneita teknikoita, joilla on korkea tekninen pätevyys hallita tehokkaasti monimutkaisia ​​ja yhä digitalisoituvia punnitusratkaisuja. Ohjelmistopuolella on suuri tarve pystyä rekrytoimaan nopeasti, ja näemme, että järjestelmän kehittämisen toimijoilla on nykyään haasteita rekrytoinnissa, kun markkinoilla on kova kilpailu houkuttelevista ehdokkaista.

Toinen tapa on huolehtia osaamisestamme – esimerkiksi rekrytointi tapahtuu aina ensin sisäisesti. Keskustelemalla työntekijöiden kanssa kaikkien työntekijöidemme kanssa keskitymme entistä enemmän henkilökohtaiseen kehitykseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin, mikä tarjoaa hyvän yhteyden yrityksen tavoitteiden ja yksilöllisten vaikutusmahdollisuuksien välille.

Terveys ja turvallisuus

Flintabin tavoitteena on tapaturmaton työpaikka sekä yrityksen omille työntekijöille että projekteihimme osallistuville. Vahva turvallisuuskulttuuri on menestyksen perusta, ja siksi pyrimme määrätietoisesti rakentamaan sisäistä osaamistamme. Flintabilla ei ole ollut sairauspoissaoloon johtaneita onnettomuuksia vuoden 2020 aikana. Toinen tärkeä turvallisuusnäkökohta on, että tuotteemme täyttävät asiaankuuluvat turvallisuusvaatimukset. Kukaan asiakas ei ole ilmoittanut vahingoittaneensa laitteitaan vuonna 2020.

Vuonna 2020 olemme sertifioineet työympäristöjohtamisjärjestelmämme ISO 450001 -standardin mukaisesti. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota riskianalyyseihin ja luoneet turvallisuutta uskaltamalla puhua ja raportoida tapahtumista. Työntekijöiden saaminen raportoimaan lisää tapahtumista on tärkeä menestystekijä, ja siksi meidän on jatkettava työtä sen edistämiseksi.

Flintab pyrkii pitämään työntekijät terveinä hyvinvointialoitteiden ja terveystarkastusten avulla kaikille työntekijöilleen. Sairauslomat nousivat vuonna 2020 2,9 prosenttiin, ja niihin vaikuttaa suuresti Covid-19. Tämä mielessä se on kuitenkin erittäin hyvä arvo. Digitaalisten kahvitaukojen ja huonekalujen ja tietokoneiden näyttöjen tuomismahdollisuuksien kautta olemme yrittäneet ylläpitää hyvää työympäristöä myös kotitöissä.

Sosiaalinen vastuu toimitusketjussa

Suurin osa Flintabin toimittajakannasta on Euroopassa ja sitten lähinnä Ruotsissa. Keskitymme ensisijaisesti toimittajiin. Käyttämällä hyvämaineisia ja hyvämaineisia toimittajia voimme minimoida perusinhimillisten oikeuksien ja periaatteiden loukkaamisen riskin. Kun valitsemme toimittajia EU: n ulkopuolelta, teemme arvioita tapauskohtaisesti. Flintab on pieni toimija ja sillä on pienet resurssit suorittaa tarkastuksia itse.

Vuoden aikana pyrimme vahvistamaan toimitusketjumme tuntemusta antamalla kaikkien toimittajien osoittaa jälleen kerran noudattavansa käytännesääntöjämme, ympäristövaatimuksiamme ja työympäristövaatimuksiamme allekirjoitettujen sopimusten avulla. Yksikään toimittaja ei ole tunnistanut merkittävää kielteistä vaikutusta.

Flintabille on tärkeää, että olemme osa yhteiskuntaamme taloudelliselta kannalta, etenkin verojen osalta. Olemme rekisteröity yritys, eli meillä on F-vero, ALV-rekisteröity ja työnantaja. Täytämme jatkuvasti sitoumuksemme veroasioissa ja pidämme tärkeänä olla hyviä yhteiskunnan kansalaisia.

Sidosryhmillemme, kuten asiakkaille, tavarantoimittajille, hallitukselle, kunnille ja henkilöstölle, on tärkeää, että Flintabilla on hyvä ja kestävä kannattavuus, jota käsitellään huolellisesti, mikä näkyy siitä, että meillä on korkeat luokitukset, kuten Bisnoden AAA ja riski luokka 5 (joka on korkein) UC: ssä. Vuoden 2020 taloudelliset tulokset raportoidaan toukokuussa 2021 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen.

  • Paikalliset yhdistykset ja kunnat
  • Harjoitteluja tms.
  • Musiikki auttaa
  • Jönköpingin yliopisto
  • Suunnitelma kansainvälinen