hållbarhets-banner-2

Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs verksamhet och strategi

Hållbarhet för oss på Flintab innebär att sträva efter att balansera hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt sociala och ekonomiska krav.

Hållbarhetsrapporten-översiktsbild

Flintabs Hållbarhetsrapport 2021

I vår årliga Hållbarhetsrapport sammanställer vi resultatet av vårt strukturerade arbete kring hållbarhet. Med rapporten ger vi en transparent bild av utmaningar och möjligheter.

• Våra värderingar
• Nya arbetssätt gör oss mer hållbara
• Flintab och hållbarhet
• Hållbarhetsmål i Fokus
• Påverkan från Flintabs produkter och tjänster
• Flintab och klimatet
• Etik och värderingar
• Hälsa och trygghet

Supplier Code of Conduct

I Code of Conduct har vi sammanställt våra värderingar och de förväntningar vi har på våra leverantörer. Vi samarbetar med partners som delar våra värderingar.