Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs verksamhet och strategi

Hållbarhet för oss på Flintab innebär att sträva efter att balansera hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt sociala och ekonomiska krav.

Flintab-hållbarhetsrapport-2022-undersida

Flintabs Hållbarhetsrapport 2022

I vår årliga Hållbarhetsrapport sammanställer vi resultatet av vårt strukturerade arbete kring hållbarhet. Med rapporten ger vi en transparent bild av utmaningar och möjligheter.

• Agera ansvarsfullt
• Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs kärnverksamhet och strategi
• Hållbarhetsmål i fokus
• Dialog för utveckling
• Det här tycker våra intressenter är viktigt
• Trender och marknad för våra affärsområden
• Påverkan från Flintabs produkter och tjänster
• Minskad klimatpåverkan från våra fordonsvågar i betong
• Påverkan från tjänsteresor och transporter
• Klimatpåverkan i värdekedjan
• Hälsa och trygghet
• Arbeta på Flintab
• Etik och värderingar
• Verksamhetsstyrning

Supplier Code of Conduct

I Code of Conduct har vi sammanställt våra värderingar och de förväntningar vi har på våra leverantörer. Vi samarbetar med partners som delar våra värderingar.