For å opprettholde effektiv terminalregistrering, bytt til Viktoria2 etter seponering av Biometrias Doris og Viol 2.

Etter hvert som Biometria fullfører avviklingen av sitt målestasjonssystem Doris og Viol 2-plattformen, vil støtten for de populære selvbetjenings- og veieregistreringsterminalene opphøre. For å sikre at sjåførene dine kan fortsette å fullføre registreringene sine problemfritt via terminalene, må du bytte til Viktoria2.

Viktoria2
Viktoria2

Viktoria2 har allerede blitt en favoritt blant mange selskaper innen drivstoffhåndtering og andre bransjer der nøyaktig registrering av transport og måling er avgjørende. Det stabile registreringssystemet Viktoria2 fra Flintab har raskt vokst til å bli den mest populære løsningen for optimal kjøretøyveiing på både det svenske og nordiske markedet. Dens fleksibilitet, effektivitet og sikkerhet har gjort det til et naturlig valg for selskaper som trenger pålitelige løsninger.

Vårt registreringssystem er fullt integrert med Viol 2, som gjør at aktuelle drivstoffbestillinger kan sendes over til Viktoria2, som deretter automatisk registrerer og samler inn data fra transport-, veie- og fuktprøver og rapporterer informasjonen tilbake til Biometria.

Prosjektlederen er en støtte gjennom:

 • Tegninger, byggemøter, grunnarbeider, levering og montering av vekter.
 • Systemtilpasninger og integrasjon mot andre systemer.
 • Igangsetting, GoLive, testperiode og oppfølging.
 • Hvor ofte møter eller andre former for tilbakemelding ønskes skal finne sted i løpet av prosjektet.
 • Hvor omfattende koordinering mellom ulike involverte parter vil være, dersom Flintab for eksempel skal håndtere mange ulike eksterne kontaktområder innenfor prosjektet.
 • Hvor omfattende kundens krav er til tilpasset dokumentasjon.
 • Krav og tilpasninger ved produksjon av kundeunike eller spesiallagde produkter.

Viktoria2 tilbyr flere ekstra funksjoner som ikke var tilgjengelig i Doris. Noen få eksempler er:

 • Tilkobling automatisk fuktprøvetaker type Mantex.
 • Trafikkkontrollfunksjon for referanse av lossepunkt.
 • Trafikklys og bommer for å kontrollere trafikken over bølgen.
 • Passfunksjon for lossing på ubemannede tider.
 • ANPLR-kamera for nummerskiltidentifikasjon.

Siden Viktoria2 er fremtidssikker betyr det at når Viol 3 er introdusert, vil integrasjonen bli oppdatert og tilpasset den nye plattformen uten merkbare forskjeller for brukerne dine. Sjåførene vil fortsatt kunne gjennomføre sine registreringer via terminalen på samme måte som i dag.

Ikke nøl med å oppgradere til markedets mest pålitelige og fremtidssikre registreringssystem Viktoria2, som gir resultater både nå og i fremtiden.