Bærekraft er en naturlig del av Flintabs drift og strategi

Bærekraft for oss i Flintab betyr å strebe etter å balansere hensynet til langsiktige miljøaspekter samt sosiale og økonomiske krav.

Flintab-hållbarhetsrapport-2022-undersida

Flintabs Bærekraftsrapport 2022

I vår årlige bærekraftsrapport samler vi resultatene av vårt strukturerte arbeid rundt bærekraft. Med rapporten gir vi et oversiktlig bilde av utfordringer og muligheter.

• Opptre ansvarlig
• Bærekraft er en naturlig del av Flintabs kjernevirksomhet og strategi
• Bærekraftsmål i fokus
• Dialog for utvikling
• Det er dette våre interessenter synes er viktig
• Trender og marked for våre forretningsområder
• Påvirkning fra Flintabs produkter og tjenester
• Redusert klimapåvirkning fra våre betongbilvekter
• Påvirkning fra forretningsreiser og transport
• Klimapåvirkning i verdikjeden
• Helse og sikkerhet
• Jobb hos Flintab
• Etikk og verdier
• Bedriftsledelse

Supplier Code of Conduct

I Code of Conduct har vi samlet våre verdier og forventningene vi har til våre leverandører. Vi samarbeider med partnere som deler våre verdier.