Bilvekt 14-15 for driftssikkerhet og bedre økonomi

En unik bilvekt med innovativ konstruksjon og eksepsjonell pålitelighet – som er nøkkelen til god lønnsomhet.

Fordonsvag-14-15-huvudbild

Flintabs Bilvekt 14-15 er en innovativ og pålitelig konstruksjon for lave driftskostnader. Denne vekten er et resultat av solid kunnskap og erfaring innen produksjon av bilvekter.

Under utviklingen har det vært fokus på maksimal nøyaktighet, pålitelighet og en vedlikeholdsvennlig konstruksjon.
Når du kjøper en bilvekt hos oss får du trygghet og kontroll over dine leveranser og leveranser. I tillegg til selve vektfunksjonen har vi også utviklet diverse tilbehør til bilvekter, alt for en komplett kvalitetsløsning.

Vårt tilbud inkluderer intelligente veiesystemer og robuste bilvekter, sammen med en førsteklasses serviceorganisasjon.

Flintab tar et helhetlig ansvar, noe som gir deg som kunde både driftssikkerhet og lønnsomhet.
Vi hjelper hele veien fra analyse, planlegging, innkjøp og montering av godkjent, EU-verifisert bilvekt.

Kontakt oss, så forteller vi deg mer
+46 (0)36 31 42 00 eller support@flintab.se

Hva skjer hvis vekten ikke stemme?

Estimert feil per veiing 500 kg

Antall veiinger per dag: 100 stk
Gjennomsnittspris per tonn: 1000 SEK
Feilmargin per dag: 50 000 SEK/dag
Antall driftsdager per år: 250
Feilmargin per år: 12,5 millioner SEK

Smarte løsninger som gir merverdi for våre kunder

Varme og fukstyrning

Vi har utviklet et varmekonsept med varme i både bru, fundamenter og ramper som tilvalg. Vi har supplert vår tidligere temperaturregulering med fuktighetsregulering og kan dermed redusere energiforbruket med ca 50 %.

Verifiserte vekter

For å forenkle daglige interne kontroller og kalibreringer, leverer vi ofte bilvekter som er delt inn i to separate, verifiserte vekter. Dette gir en uovertruffen nøyaktighet og redundans.

Klimatforbedret betong

Flintab jobber aktivt for å være i forkant når det gjelder klimaforbedret betong - en term som er utviklet av bransjeorganisasjonen Svensk Betong. Betongen i våre bilvekter har 25% lavere CO2-utslipp enn bransjereferansen

Delt veiing

Bilvekt med tilhenger kan delvis veies i ett trinn uten å måtte flytte mannskapet. Det gir en raskere veiingsprosedyre, tillater forskjellige materialer på bil og tilhenger.

Ovenpåliggende eller nedsenket bilvekt

Ovenpåliggende bilvekt

En ovenpåliggende installasjon foretrekkes hvis plassen og terrengforholdene tillater det. Rengjøring og inspeksjon av vekten blir enkel, noe som sikrer korrekte veiingsresultater. Flintab leverer prefabrikkerte fundamenter samt valgfrie rampestøtter og nedkjøringsbeskyttelse.

Nedsenket bilvekt

En nedsenket bilvekt kan være passende der plassen er begrenset slik at en overliggende vekt ikke kan plasseres, eller der man av andre årsaker ønsker å integrere vekten med bakkenivå. Det er også fullt mulig å installere den i skrånende terreng, det vil si med bakkenivå på den ene langsiden og åpen på den andre siden. Flintab tilbyr prefabrikkerte fundament og sidevegger. Vekten er utstyrt med luker for servicearbeid.

Kapasitet og standard dimensjoner

Art nr: 141506
Lengde: 6 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 30 tonn
Lesbarhet: 20 kg

Art nr: 141526
Lengde: 26 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 90 tonn
Lesbarhet: 20* kg

Art nr: 141512
Lengde: 12 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 50 tonn
Lesbarhet: 20 kg

Art nr: 141530
Lengde: 30 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 100 tonn
Lesbarhet: 20* kg

Art nr: 141513
Lengde: 13 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 50 tonn
Lesbarhet: 20 kg

Art nr: 141518
Lengde: 18 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 60 tonn
Lesbarhet: 20* kg

Art nr: 141524
Lengde: 24 m
Bredde: 3 m
Kapasitet: 90 tonn
Lesbarhet: 20* kg

Veiingsnøyaktighet: i henhold til OIML klasse 3, CE-merket og EU-typegodkjent
Gjelder versjon med vektindikator 47-20

* Alle variantene kan fås i overflatemontert, nedfelt eller delvis nedfelt utførelse, samt med prefabrikkerte fundamenter eller forberedt for støpt på stedet-fundamenter. Flintab kan levere dere med de tilbehørene og tegningene som kreves for de respektive utførelsene.

Opsjoner

Terminaler

Terminaler for selvbetjening, sjåføren kan identifisere seg selv og sitt materiale direkte fra bilen sitt.

Rampestøtte

Rampestøtter letter konstruksjonen av ramper for overliggende
installasjon.

Bommer og trafikklys

Bommer og trafikklys for å kontrollere trafikken og for å øke trafikksikkerheten.

RFID-brikke

RFID-brikke, for bilidentifikasjon.

Automatisk nummerskiltavlesning (ANPR) funksjon.

Identifiserer automatisk bilen via sitt registreringsnummer.

Trafikkstyringssystem

Trafikkkontrollsystem for å kontrollere og lede trafikk innenfor et bestemt område.

Svingbart terminalfeste

Svingbart terminalfeste, kan redusere skade på terminalen ved kollisjon.

Elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming i fundamenter og broelementer. Holder vekten både trafikksikker og isfri om vinteren.

Avkjøringssikring

Avkjøringssikring i signalfarge. Reduserer risikoen for å kjøre av
vekten.

Stordisplay

Stordisplay som gir føreren mulighet til å lese vekten på bilen sitt på litt lengre avstand.

Veiekamera

Kamera for stillbilde eller videoovervåking, identifiser typen last
på bilen.

Sidefundamenter

Prefabrikkerte sidefundamenter, ved f.eks. nedsenket eller skrånenede versjon.

Rister

Rist før vekten for å redusere risikoen for f.eks. sand, grus eller snøslaps havner på vekten, noe som kan påvirke driftssikkerheten.

Vannbåren oppvarming

Vannbårne varme i fundamenter og i broelementer, holder vekten trafikksikker og isfri om vinteren.

Refleksstolpe

Reflekterende stolper som leder føreren av og på vekten.

Sidekjoler

Sidekjoler på bilvektene reduserer risikoen for at skitt havner
under brovektene og påvirker driftssikkerheten.

Fotocelleavlesning

Fotocelleavlesning for å identifisere at hele bilen er riktig på vekten.

Serviceluker

Serviceluker som er sentralt plassert for god tilgjengelighet under vekten ved service og rengjøring.

Trappetrinn til terminalen

Letter ved for eksempel bytte av kvitteringsrull.

Video Bilvekt 14-15

Spela video om Fordonsvåg 14-15