Veiing og registrering i ulike bransjer

Vi utvikler skreddersydde bransjeløsninger med høy grad av innovasjon for veiing og registrering. Dette gjør vi basert på lang og solid erfaring innen en rekke ulike områder. Vi deler våre løsninger inn etter sektorene entreprenør og gruvedrift, miljø og gjenvinning, energi, logistikk og transport, industri og automasjon, mat og handel.

Kontakt oss på +46 (0)36-31 42 00 eller info@flintab.se

Innenfor dette forretningsområdet tilbyr vi produkter og tjenester spesielt tilpasset produksjon og salg av steinmasse, tilslag, asfalt med mer.

Etterspørselen etter løsninger for miljø og resirkulering er økende, der økt avfallsmengde og økt fokus på veiing av ulike fraksjoner i løpet av livssyklusen krever gjennomtenkte helhetsløsninger.

Våre kunder i energisektoren er ledende i bransjen, noe som betyr at vi hele tiden optimaliserer, utvikler og tilpasser produktene våre.

Logistikk og transport

Innenfor dette forretningsområdet har vi fokus på materialhåndtering, med ekstra fokus på lasting og veiing av last. Vi har markedets skarpeste kompetanse og erfaring innen veiing av bilens last, lastkontroll, pakkedistribusjon og lagerstyring.

Industri og automasjon

Flintab tilbyr produkter og tjenester tilpasset veiing i alle typer produksjonsindustri. Produktene er utviklet med de tøffe industrimiljøene som grunnlag for å vise korrekte data veiing etter veiing.

Mat og handel

I emballasje- og næringsmiddelindustrien er det fokus på enkle og robuste løsninger. Produktene er tilpasset høye krav til fuktighet og hygiene. Automatisering og digitalisering fører til lavere kostnader og mindre svinn.