Kalibrering vikt

Kalibrering av vekter

Kalibrering betyr at vekten kontrolleres mot kjent last. Når du bruker en skala i virksomheten din, vil du kunne stole på at skalaen er nøyaktig. En vekt er viktig i sin sammenheng og krever tilsyn for nøyaktige resultater – levert vekt skal samsvare med kontrollert vekt ved mottaker. Hos Flintab er vi eksperter på kalibrering – hvert år utfører vi rundt 8000 kalibreringer.

Etter kalibrering utstedes et kalibreringssertifikat til kunden. Vi samler også bevisene dine i Flintabs kundeportal. Etter at vi har fullført oppdraget kan du enkelt logge inn og hente ut dokumentene dine, hvor de også er trygt lagret for fremtidige behov.
Flintab bruker full konfidensialitet for alle kalibreringsresultater.

Ulike skalaer trenger ulike metoder/måter å kalibreres etter. Noen bølgetyper er raske og enkle, mens andre tar lengre tid. Noe bruk av vekter er også omfattet av lover og forskrifter om hvordan de skal testes og godkjennes. Nedenfor presenterer vi de vanligste metodene.

Kontakt oss så forteller vi deg hva som gjelder for din skala.
Telefon 036-31 42 00 eller info@flintab.se

Hvorfor ansette Flintab

Vi har landsdekkende service med planlagte kalibreringsrunder hvor vi enkelt legger til dine vekter i vårt planleggingsverktøy.
Når vi kalibrerer våre kunders vekter, gjør vi det alltid med forutsetningen om at den skal gå så bra som mulig når vi forlater siden. Vi justerer skalaen, ser over sensitive detaljer og bytter deler om nødvendig.
Når vi transporterer sjekkevektene våre, skåner vi miljøet ved å bruke fossilfri HVO som drivstoff for en stor del av transporten.
Vi er akkreditert og setter en stor ære i å utføre kalibrering profesjonelt ved å følge internasjonale retningslinjer for hvordan vekter best bør kalibreres eller kontrolleres.
Vi har mengden vekter som kreves, du trenger ikke lete etter tarering eller bare laste deler av kapasiteten.

Bekymringsfritt eierskap

Ønsker du at vi skal ta et helhetsansvar der vi tar oss av planlegging, kalibrering, justering og vedlikehold, rett og slett har full kontroll på vekten din?

– Lag en serviceavtale etter dine behov!

   Les mer om EASY serviceavtaler

 

Eksempler på vekter vi kalibrerer eller sjekker

 • Vekter for bilvekter
 • Butikkvekt
 • Bordvekter, gulvvekter
 • Analytiske og laboratorievekter
 • Hjullastervekter
 • Beltevekter
 • Kontrollvekter i emballasjeindustrien
 • Ulike innebygde vekter i industrielle applikasjoner
 • Hengende vekter
Swedac och Flintabs laboratorium

Kalibrering

Kalibrering kan utføres ved hjelp av en akkreditert metode eller en ikke-akkreditert metode. Akkrediteringen gir deg som kunde en garanti for at kontrolloppdraget utføres upartisk, korrekt og er basert på internasjonalt anerkjente standarder og metoder. Det gir deg også et bevis som er akseptert av alle parter.

Flintabs kalibreringslaboratorium blir jevnlig kontrollert av Swedac for å sikre at kompetansen opprettholdes. Flintab er akkreditert av SWEDAC for kalibrering av ikke-automatiske vekter med en kapasitet på opptil 300 tonn samt automatiske vekter av catchweighter, kontrollvekter og hjullastervekter.

Vi kaller en kalibrering utenfor akkreditering for en stresstest. Den egner seg til vekter hvor det ikke er like store krav til nøyaktighet eller hvor vektens konstruksjon er så uvanlig at det er vanskelig å gjennomføre en lovlig kalibrering.

Återkommande kontroll

Tilbakevendende kontroll

Gjentakende kontroll (tidligere reverifisering eller kroning) innebærer at vekten kontrolleres mot kravene som stilles i Swedacs regelverk. For noen vekter kreves inspeksjon annethvert eller hvert år, for andre vekter kun når forseglingen er brutt. Det er du som bruker skalaen som har ansvaret for å bruke godkjent skala, men Flintab kan hjelpe deg hele veien med både planlegging, gjennomføring og eventuelle justeringer for å sikre at skalaen blir godkjent.

Flintab er akkreditert av SWEDAC for kontroll av ikke-automatiske vekter samt automatiske vekter som catchweighters, checkweighters og hjullastervekter.

Kalibrering-av-vågar-för-färdigförpackningar

Kalibrering av vekter for ferdige pakker

Vekter har krav om å være godkjent ved produksjon av ferdigpakkede varer. En ferdig pakke er kombinasjonen av et produkt og en pakke som det er pakket i. Dette betyr også at du må holde øye med både innholdet og selve emballasjen.

Det er store økonomiske gevinster ved å ikke fylle mer enn nødvendig i emballasjen, samtidig skal lovkrav om minimumsvekter oppfylles. Gjennom vår kunnskap om veiing kan vi hjelpe deg med å finne balansen.

Flintab kan hjelpe deg med:

 • kalibrering og gjentatt kontroll av vekter
 • sette opp prøvetakingssystemer, usikkerhetsanalyser og bidra til å analysere vektdata for å optimalisere veieprosessen
 • forstå gjeldende lovkrav og hvordan disse kan oppfylles.
Kalibrering-av-vikter

Kalibrering av vekter

Vi kan også tilby våre kunder kalibrering av vekter.

Vi er også akkreditert til å kalibrere vekter og hjelper gjerne våre kunder med å sjekke deres egenkontrollerte vekter.

Vi tilbyr kalibrering for alle vektstørrelser fra 1 g til 1 tonn. Vi hjelper deg med å sikre dine mål/kontroller ved å vurdere at referansevektene dine holder den nødvendige klassen og stabiliteten. Vi kan også justere vekter for å møte toleransekrav i OIML klasse M1 og M2.

Metode:
Kalibrering og toleransekontroll i henhold til OIML R111

Leveranse:
Resultatene rapporteres i et digitalt kalibreringssertifikat på svensk eller engelsk som sier at kalibreringen ble utført av et akkreditert laboratorium.

Kalibrering-eller-återkommande-kontroll

Habilitet og uavhengighet

Flintab skaper tillit til sine tjenester ved å være objektive i utførelsen av oppdrag. Dette innebærer å være oppmerksom på at oppdrag utføres på en upartisk måte uten personlig vinning og at det søkes objektivt bevis for at tjenesten eller produktet oppfyller kravene. Alle ansatte som utfører akkrediterte tjenester har skrevet under på en forpliktelse om å opptre upartisk ved utførelse av oppdrag.

Oppdrag utføres under konfidensialitet – resultater, data og annen informasjon er kun tilgjengelig for oppdragsgiver og Flintab.

Opartisk och oberoende

Kalibrering eller gjentakende sjekk?

Hva er aktuelt og hvor ofte er det hensiktsmessig å kalibrere?

Les mer fra vår seminar 2021-06-15