Miljø og resirkulering

Etterspørselen etter løsninger for miljø og resirkulering er økende, der økt avfallsmengde og økt fokus på veiing av ulike fraksjoner i løpet av livssyklusen krever gjennomtenkte helhetsløsninger. For å oppnå effektive strømninger må veiingen integreres med andre prosesser.

Flintab tilbyr alt fra mindre tilkoblede vekter for avgiftskontrollert avfallshåndtering for virksomheter i delte lokaler, til bilvekter med sentralisert systemdrift av flere anlegg. Med våre vekter er veiedata tilgjengelig med mulighet for integrering i ditt forretningssystem, ruteplanleggingssystem eller annet system.

Vi utvikler også selvbetjente registrerings- og betalingsløsninger for gjenvinningssentraler som skaper bedre planlegging, flyt og økonomi. En stor fordel med dette systemet er at det er enkelt å skille gründere fra privatpersoner. Ved automatisk å belaste gründere og begrense antall gratisbesøk for privatpersoner, reduseres antall transporter til og fra gjenvinningsstasjonen og svindel minimeres.

For kunder innen:

Rengjøring

Gjenvinningsselskap

Eksempler på bruksområder

Trygg og lønnsom ÅVC med Viktoria Passasje

Inn- og utkjøringsløsninger for gjenvinningssentraler – flere ulike løsninger tilgjengelig med førerkortlesing, betalingsautomater eller kameraavlesning. Ved å bruke Viktoria mot eiendomsregistre oppdateres dataene kontinuerlig med hvem som skal belastes eller ikke avhengig av om den besøkende er en privatperson, næringsdrivende og hvilken kommune han er bosatt i.

Mobile hjelpemidler for ÅVC-ansatte

Med smarttelefon og vår Recycling-app kan driftsadministrasjon av ÅVC-anlegget skje utenfor anlegget; overvåke besøkene, hjelpe ved å åpne bommer eller registrere og fjerne en registrering manuelt.

Brukervennlig veiing for eiendomsbesittere

For felleseiendommer der hver leietaker må betale for sin andel av avfallet er vår tilkoblede FNI-skala en god løsning. Avfallet registreres mot renovatøren via merkelapp. Ulike fraksjoner kan håndteres via tagger på fartøy eller via valg i displayet.

Spar energi med bilvekt med varme

Med bilvekt 14-15 er oppvarming et vanlig alternativ. Varmespiraler støpes inn i både brygger og fundamenter for å sikre både sikker veiing og sikker transport over vekten. For å spare strøm har vi optimert systemet og bruker en fuktighetsmåler for å registrere når bølgen er tørr og varmen kan senkes.

Mobil håndtering av saker på gjenvinningsanlegg

Med smarttelefon og vår Omklass-app kan personalet følge med på innveide registreringer og se om for eksempel varevalg er riktig, gjøre endringer direkte i appen eller legge til varer og notater. Det er også mulig å legge til kontrollfunksjoner for å klassifisere avvik, legge til bilder og lage godkjenninger.

Kontroller trafikkstrømmene med Trafikkstyringssystemet

Med vårt tilleggs-TSS kan trafikk rutes via forskjellige ruter eller sløyfer. Systemet kan kommunisere med andre systemer som produksjonskontrollsystemer, for eksempel rett tippelomme og køhåndtering i tillegg. I løpet av ruten kan flere hjelpemidler styres automatisk, for eksempel store skjermer, kameraer, bommer og trafikklys.

Alltid delt last med Bilvekt 14-15

Med Bilvekt 14-15 registreres bil og tilhenger separat, noe som muliggjør rask og enkel veiing selv når det er forskjellige gjenstander på bil og tilhenger. Artikler legges enkelt inn via selvbetjening i terminalen.

Redusert transport av containere

Flintab har utviklet en vekt beregnet for lastvekslercontainere. Vekten kan for eksempel sende et signal fysisk eller via e-post når en viss verdi er nådd og det er på tide å bytte til en ny container.

Spar manuell innsats gjennom Integrasjon med avfallsregistre

Farlig avfall skal registreres hos Naturvårdsverket, noe som kan gjøres ved hjelp av Viktoria. Veier du og håndterer avfallet er det en stor fordel å ha et system for rapportering.

Produkter for miljø og resirkulering

Sammen med våre kunder skaper vi smarte og trygge løsninger

Ragn-Sells

"Vågen er hjertet i vår virksomhet"

Ragn-Sells er et av Sveriges store konsern innen avfallshåndtering, miljø og gjenvinningsindustrien. Et av anleggene ligger i Marieholm i Gøteborg, hvor Flintabs Viktoria2 er godt etablert.

Telge Återvinning

Anis Beso forteller om fordelene med vårt registreringssystem – bedre sikkerhet og effektivitet.