Prosjektledelse – vi tar ansvar for helheten

Våre prosjektledere leder prosessen fra bestilling, planlegging til implementering og idriftsettelse. Prosjektlederen tar utgangspunkt i Flintabs prosjektmodell. Prosessen vår består av syv milepæler som er nærmere beskrevet i vår prosjektmodell.

Projektledning

Hos Flintab er vi vant til å lede komplekse prosjekter innen implementering og innføring av systemer og veieløsninger. Vi tar ansvar for helheten og sørger for at ditt prosjekt går i mål med de beste forutsetninger.

Innen system- og skalamontering er det mange interessenter hvis krav og forventninger må innfris – et prosjekt som krever god koordinering. Vår erfaring er at prosjektledelse er lønnsomt for alle involverte. Prosjektlederen ligger et skritt foran, slik at kundens behov dekkes på best mulig måte.

Flintabs prosjektleder leder prosessen på en strukturert måte fra bestilling og planlegging til gjennomføring og idriftsettelse. Prosjektleders oppgave er å kontrollere, koordinere og lede medlemmene i prosjektet og være et kontaktpunkt med kunden. Resultatet er kvalitetssikring og et prosjekt som holder tidsplan og budsjett.

Prosjektlederen er en støtte gjennom:

 • Tegninger, byggemøter, grunnarbeider, levering og montering av vekter.
 • Systemtilpasninger og integrasjon mot andre systemer.
 • Igangsetting, GoLive, testperiode og oppfølging.
 • Hvor ofte møter eller andre former for tilbakemelding ønskes skal finne sted i løpet av prosjektet.
 • Hvor omfattende koordinering mellom ulike involverte parter vil være, dersom Flintab for eksempel skal håndtere mange ulike eksterne kontaktområder innenfor prosjektet.
 • Hvor omfattende kundens krav er til tilpasset dokumentasjon.
  Krav og tilpasninger ved produksjon av kundeunike eller spesiallagde produkter.

Hva er inkludert?

Prosjektlederrollen tilpasses etter omfanget og kompleksiteten i bestillingen, samt etter kundens ønsker. Flintab har standardiserte ordninger for vanlig forekommende leveranser.

Prosjektledelsen kan tilpasses krav innen for eksempel:

 • Hvor ofte møter eller andre former for tilbakemelding ønskes skal finne sted i løpet av prosjektet.

 • Hvor omfattende koordinering mellom ulike involverte parter vil være, dersom Flintab for eksempel skal håndtere mange ulike eksterne kontaktområder innenfor prosjektet.

 • Hvor omfattende kundens krav er til tilpasset dokumentasjon.

 • Krav og tilpasninger ved produksjon av kundeunike eller spesiallagde produkter.

  Prosjekttiden beregnes på tilbudstidspunktet og oppgis der. Ved komplekse transaksjoner er det vanlig at noen legges til den løpende kostnaden.

Fordeler med prosjektledelse