Velg Viktoria2-utgivelse:

Viktoria2
RELEASE 17

Med utgivelse 17 fortsetter vi arbeidet med å utvikle webfunksjonene våre.
I den nye utgivelsen presenterer vi et nytt oppsett med bedre gruppering av de nye registrene, i tillegg får man tilgang til flere funksjoner med tastaturet for en bedre brukeropplevelse. Det er nå også flere alternative måter å identifisere en sjåfør ved terminalveiing og en blokkeringsliste for lagringssted og kanselleringsinnstillinger. Videre er funksjonene for avfallskoder forbedret, samt vår webAPI. Mange nyheter!

Nye og forbedrede funksjoner som fører til bedre lønnsomhet

Webfunksjoner

For å ha større fleksibilitet og møte kravene til å kunne bruke Viktoria2 på ulike plattformer, fortsetter vårt arbeid med å utvikle webfunksjonene våre.
I den nye utgivelsen presenterer vi en ny layout med bedre gruppering av de ulike registrene og mulighet for å bruke favoritter.
Flere funksjoner er nå tilgjengelig med tastaturet for mer effektiv og brukervennlig inntasting.

Fører-/bilidentifikasjon

Det er nå flere alternative måter å identifisere en sjåfør under terminalveiing og det er mulig å stille inn hvilke alternativer som skal være synlige for sjåførene.
«Blippa» RFID-kort er selvsagt fortsatt vårt hovedalternativ, en rask og sikker identifikasjon, men i noen tilfeller kan det være bedre om sjåføren kan identifisere seg med et registreringsnummer eller med en kode.
Alle tre metodene støttes og disse kan også suppleres med kameraavlesning av bilskilt.

Kontinuerlig forbedring

En rekke mindre forbedringer introduseres som vanlig.
Nå er det for eksempel mulighet til å bestemme om:
– en rolle kan endre innholdet i en ordre eller ikke
– rollefullmakt for energi og koordinering
– balanse kan genereres både ved inn- og utveiing
– blokkeringsliste for lagringssted introduseres
– makuleringsinnstillinger og mye mer.

Avfallskoder

Funksjonene til avfallskoder, tidligere EAL-koder, er forbedret.
Det er nå mulig å legge inn flere avfallskoder for en og samme artikkel og kun standardalternativene kan brukes ved veiing av denne artikkelen.
Det er nå justerbart om sjåfører skal kunne velge mellom disse kodene i terminalen eller om kodene alltid skal håndteres av eget personale.

API

Integrasjoner og utveksling av data mellom systemer blir stadig viktigere.
Vår webAPI utvides stadig med nye samtaler og det er nå for eksempel mulighet for å oppdatere status på en transaksjon for å flagge at fakturering er gjennomført.

Oppdatert drifts- og utviklingsmiljø

Flintab bruker og bygger Viktoria2 for å fungere i et moderne Microsoft Windows-miljø.
Noe som betyr at en rekke underliggende rammeverk kan brukes og før utgivelse 17 er .NET-versjonen oppdatert til .NET6, databaserammeverket til EFCore og intern kommunikasjon til CoreWCF.
Dette betyr forbedringer i ytelse og sikkerhet og sikrer kompatibilitet med de nyeste versjonene av Windows og MS-SQL.

Maskinvare for Victoria

Vårt registreringsutstyr forenkler arbeidet ditt! Viktoria2 er bygget opp av moduler med ulike valgfrie funksjoner og ulike typer brukerkontoer som gjør det enkelt å tilpasse virksomheten din.