Suomeksi In English LinkedIn

Flintabs laboratorium 25 år

Flintabs laboratorium 25 år

Statens Mät- och Provstyrelse bildades år 1989 vilka senare bytte namn till Swedac. År 1993 fick Swedac ansvar för legal mätteknik och den 19 november samma år fick Flintab sitt godkännande som ackrediterat laboratorium.

För kalibreringslaboratorier är ackreditering frivillig och fungerar som en kvalitetsstämpel. För att bli ackrediterad prövas kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt en standard. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering, tex att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

 

Flintab har rikstäckande personal som utför över 6000 ackrediterade kalibreringar av vågar varje år. Sedan år 2016 är Flintab även ackrediterade för automatiska vågar. Flintab kalibrerar även både kunders och våra egna cirka 600 ton vikter spårbart mot världsnormalen.

Med Flintabs långa erfarenhet kan du som kund till oss vara trygga med att vi utför professionella tjänster.

 

Läs mer om Swedac här.

Kontaktuppgifter

Andreas Eneving
Kvalitets- och Miljöchef

Tfn: +46(0)36 31 42 30
andreas.eneving@flintab.se

 

Jönköping
Box 180
553 13 Jönköping
Tfn: +46(0)36 31 42 00

Öppettider
Måndag - Fredag
08.00-16.30

Support
Tfn: 036-31 42 55
support@flintab.se
Till supportsidan