Suomeksi In English LinkedIn

Kvalitet är av största vikt för Flintab

Kvalitet är att välja en produkt från Flintab. Vårt varumärkeslöfte är att Vi håller vad vi lovar! Flintab är certifierade enligt ISO 9001 och ackrediterade av Swedac enligt ISO 17020 och ISO 17025. Detta ställer höga krav på vårt arbetssätt, verksamhetssystem och hantering av data och dokument.

Vi delar gärna med oss av vårt kunnande och långa erfarenhet inom vägning. Vi åtar oss därför också att inte leverera varor eller tjänster som vi inte säkert vet klarar de villkor de ska fungera under. För att säkerställa våra kunders vågar fungerar optimalt och ger den noggrannhet som är tänkt, använder vi testmetoder enligt internationellt erkända normer. Flintabs viktindikatorer (vågens hjärna) har noggrant testas i ett oberoende godkänt testorgan. Som kund ska du vara säker på att du får en produkt som håller hög kvalitet. 

Ackreditering är ett formellt erkännande av att Flintab har hög kompetens att utföra kalibrering och kontroll av vågar. Att bli kalibreringslaboratorium (ISO 17025) är frivilligt men innebär att vi kan göra så kallad ackrediterad kalibrering, vilket har ett mycket högre värde ur kvalitetssynpunkt för vågens ägare. Kontrollorgan (ISO 17020) i sin tur krävs för att kunna göra återkommande kontroll av våra kunders vågar. Denna regelbundna opartiska kontroll och kompetensprövning av både vårt verksamhetssystem, vår personal och våra tekniska metoder ger Flintab en tydlig kvalitetsstämpel.

Flintabs cirka 1650 viktnormaler verifieras regelbundet med olika intervall beroende på slitage. Vikterna testas av oss genom väldefinierade metoder och jämförelser med våra referensvikter spårbara till världsnormalen i Paris. Vi för statistik över varje enskild vikts viktförändring. Om en vikt mot förmodan hamnat utanför toleransgränsen gör vi en analys om denna vikt kan ha påverkat vid en viss kalibrering/kontroll – allt för att du som kund ska känna trygghet i ett korrekt utförande.

Avvikelsehantering är motorn i förbättringsarbete och Flintab använder metodiken 8D. Som kund hos oss ska du ha förväntningarna att, om vi trots våra bästa ansträngningar om att utföra ett fullgott arbete inte lyckats uppnå förväntningarna, kommer en avvikelse hanteras med full uppmärksamhet.

Verksamhetssystem

Flintabs verksamhetssystem är byggt med processtänk, där vi arbetar med måltillstånd för att ständigt sträva efter förbättringar. Processer och rutiner är lättillgängliga för personalen, t.ex. via läsplattor, och vi är noga med att alla förstår och följer dess innehåll. För målstyrning arbetar vi med indikatorer som balanseras mellan ekonomi, kund, process och medarbetare. Ett viktigt kvalitetskvitto är att vi har nöjda kunder vilket vi följer upp via våra kundnöjdhetsundersökningar.

Kontaktuppgifter

Andreas Eneving
Kvalitets- och Miljöchef

Tfn: +46(0)36 31 42 30
andreas.eneving@flintab.se

 

Jönköping
Kabelvägen 4
553 02 Jönköping
Tfn: +46(0)36 31 42 00

Öppettider
Måndag - Fredag
08.00-16.30