In English LinkedIn

  2017-03-06

Komplett avfallshantering för fastighetsnära insamling

Flintabs system för fastighetsnära insamling skräddarsys efter kundens behov. Systemet består av en godsvåg, registreringsterminal och vägningssystem Viktoria.

Kontakta oss för en offert här!

Terminalen har ett pekskärmsgränssnitt för enkel hantering och val av material med hjälp av bilder.
Vår lösning är framtagen i första hand för kommersiella fastigheter så som köpcentrum, gallerior, företagshotell m.m. där flera parter har en gemensam avfallshantering.

Fastighetsnara Avfall

System för fastighetsnära insamling

Vårt vägningssystem heter Viktoria och är helt utvecklat av oss. Vår långa erfarenhet gör att vi ligger i spetsen för utveckling av informationssystem kring vägning och vidare hur man integrerar dessa mot överordade system t ex inom ekonomi, transport, produktion och logistik.

Viktoria är ett komplett vägningssystem som gör ert arbete både smartare, snabbare och säkrare. Viktoria är fullt anpassad för databas typ Microsoft SQL och kompatibel med samtliga Windows operativsystem. Programmet är moduluppbyggt för att passa olika branscher, t.ex. återvinning, energi, entreprenad, industri och transport.  

Viktoria utvecklas ständigt för att uppfylla kraven från så väl kundernas som krav från myndiheter. Viktoria är intallerat på över 900 anläggningar runt om i Sverige.

Med vår terminal ML909, ML911 eller passageterminal ML928 automatiseras vägningsrutinen där  transportören själv utför vägningen. Systemet kan styra användaren till rätt sorteringsfack eller tunna. Underhåll och övervakning kan ske i ditt lokala nätverk från valfri plats. Allt på era villkor!

Systemet skapar vågsedlar, kvitton samt olika typer av rapporter.
Rapportutskrift direkt till PDF dokument eller som email-utskick.
Möjlighet till centraliserad driftsmiljö.
Applikation ”Viktoria Manager” för att hantera flera viktoriasystem i samma server.
Möjlighet att dokumentera vägningen genom foto.
Möjlighet att via Flintabs webbportal skapa grundläggande karaktäriseringar och rapporter.
Vågmonitor som visar viktvisningen på samtliga installerade vågar i samma fönster.
Möjlighet att utföra ”delad vägning” av bil och släp utan att flytta ekipaget.
Skalbart för små eller stora system.
Möjligt att importera/exportera data från/till andra system.
Utbildning.
Support för bekymmersfritt ägande.

Komplett avfallshantering för fastighetsnära insamling