ÅVC - system

Med Flintabs ÅVC-system blir det enklare och billigare att lämna avfall till återvinning. Systemet bygger på personliga RFID-kort samt terminaler på anläggningarna. Registreringen sker beröringsfritt vid inpassage. Programvaran innehåller funktioner för registrering, administration och statistik. Systemet är även förberett för integration med övriga system i verksamheten.

Enklare för alla
Flintabs system gör tillvaron mycket enklare för både besökare och personal vid återvinningscentralerna. Besökarna får en rättvisare sophämtningstaxa, mindre köer och bättre service från personalen på området. Strul med mynt som inte räcker och trasiga magnetkort är historia. Besökarna behöver bara visa upp sitt RFID-kort vid passageterminalen för att bli insläppt på området. RFID-korten anpassas med tryck efter ert önskemål.
Mobil registrering
Systemet finns även med handdatorfunktion för mobil registrering av besökare. Ingen terminal eller bomsystem krävs. RFID-korten registreras direkt i handdatorn ute på anläggningen. Systemet är optimalt för små återvinningscentraler.
Helhetens fördelar
När ni väljer Flintab som leverantör kan ni räkna med ett bekymmerfritt ägande. Vi tillhandahåller tjänster för installation, idrifttagning, utskick till abonnenter, utbildning och programanpassning.  

Kontakta oss så berättar vi mer

Viktoria2 är nya generationens registreringssystem

Viktoria2 ger er maximal kontroll och exakta siffror för att kunna analysera, planera, fatta beslut och ta betalt. Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet.

Viktoira2 registrerar

Offertförfrågan:

ÅVC – system