ÅVC-system

Med Flintabs ÅVC-system blir det enklare och billigare att lämna avfall till återvinning. Systemet bygger på personliga RFID-kort samt terminaler på anläggningarna. Registreringen sker beröringsfritt vid inpassage. Programvaran innehåller funktioner för registrering, administration och statistik. Systemet är även förberett för integration med övriga system i verksamheten.

Enklare för alla
Flintabs system gör tillvaron mycket enklare för både besökare och personal vid återvinningscentralerna. Besökarna får en rättvisare sophämtningstaxa, mindre köer och bättre service från personalen på området. Strul med mynt som inte räcker och trasiga magnetkort är historia. Besökarna behöver bara visa upp sitt RFID-kort vid passageterminalen för att bli insläppt på området.
RFID-korten anpassas med tryck efter ert önskemål.

Mobil registrering
Systemet finns även med handdatorfunktion för mobil registrering av besökare. Ingen terminal eller bomsystem krävs. RFID-korten registreras direkt i handdatorn ute på anläggningen. Systemet är optimalt för små återvinningscentraler.

Helhetens fördelar
När ni väljer Flintab som leverantör kan ni räkna med ett bekymmerfritt ägande. Vi tillhandahåller tjänster för installation, idrifttagning, utskick till abonnenter, utbildning och programanpassning.

Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Viktoria2 är vårt kraftfulla system för vägning och registrering

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar.

Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.

Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Viktoria2 laptop

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet

 • Grafiska och numeriska rapporter.
 • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information
 • Applikation utvecklad i .Net.
 • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter.
 • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP).
 • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation).
 • Anpassat för molnetlösningar.
 • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system.
 • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som:

 • Entreprenad
 • Miljö och återvinning
 • Energi
 • Livsmedel
 • Logistik och transport
 • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar.
Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning