Flintab IndicatorWedge

Presentera viktvärdet från din våg i realtid på skärmen

ART NR: 21073

Flintab IndicatorWedge är en PC-applikation som har två funktioner: Att överskådligt och lättillgängligt presentera viktvärde från en våg i realtid på skärmen. Att på kommando automatiskt mata in aktuellt viktvärde i valfri Windows applikation. Flintab IndicatorWedge är i sin standardkonfiguration gratis att använda för dig som äger ett Flintab instrument. Kostnaden avser USB-minne samt en administrationsavgift.

Allmänt:
Applikationen fungerar enbart ihop med Flintab viktindikatorer och på datorer som har Windows 8/10 installerat. Applikationen behöver anslutas till viktindikatorn via nätverk (Ethernet) eller annat passande kommunikationsinterface (ex. RS232) på datorn.
Kortkommando att mata in aktuellt viktvärde i annan applikation består av en konfigurerbar tangentsbordskombination (standard: CTRL+ALT+F).
Viktvisning via litet diskret fönster och/eller skalbart upp till fullskärmsvisning.

Avancerad användning (anpassning behövs):
Det går att köra flera instanser av applikationen samtidigt mot olika vågar i samma Windowsdator och därmed visa vikter från flera vågar samtidigt på skärmen.
De individuella vågarna kan namnges och ges unika snabbtangentkommandon.
Inmatning av viktvärde kan automatiskt infoga specialtexter både före och efter viktvärdet som t.ex. datum/tid, viktenhet, specialtecken <tab> m.m.
Det finns möjlighet att via kortkommando nollställa/tarera vågen, alternativt kan detta göras via visningsfönster på skärmen.
Programmet är i sin standardkonfiguration gratis att använda för dig som äger ett Flintab  instrument.
För mer avancerad användning eller hjälp med anpassningar kontakta Flintab för en offert.

595 kr
(exkl moms)

Leveranstid: 2 - 3 arbetsdagar

Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Viktoria2 är vårt kraftfulla system för vägning och registrering

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar.

Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.

Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Viktoria2 laptop

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet

 • Grafiska och numeriska rapporter.
 • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information
 • Applikation utvecklad i .Net.
 • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter.
 • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP).
 • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation).
 • Anpassat för molnetlösningar.
 • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system.
 • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som:

 • Entreprenad
 • Miljö och återvinning
 • Energi
 • Livsmedel
 • Logistik och transport
 • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar.
Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning