Fordonsvåg 14-15

14-15 är svaret på en lång och gedigen erfarenhet när det gäller tillverkning av fordonsvågar. Ökad driftsäkerhet och underhållsvänlig konstruktion har varit i fokus. Robust konstruktion tillsammans med en förstklassig serviceorganisation är ett vinnande koncept för dig som kund. Ett helhetsansvar som ger dig som kund största trygghet från inköp till färdig EU-verifierad våg, godkänd för handel.

Flintabs fordonsvåg 14-15 är enkel och robust. Konstruktionen är tillverkad med största precision. Bryggan är ren från detaljer för effektivt och lätthanterligt underhåll.

För att minimera driftsstörningar då vågen utsätts för stora påfrestningar både av stora laster och tuff miljöpåverkan, är lastcellerna av hög kvalitet och har ett mycket skyddat läge i konstruktionen.

Delad vägning
I normalutförande består Flintabs fordonsvåg av två bryggor på 12 meter vardera som ger en 24-meters våg. Denna konstruktion är framtagen för att fordon med släp kan delvägas i ett moment utan att man behöver flytta på ekipaget. Detta ger ett snabbare vägningsförfarande, tillåter olika material på bil och släp, ökad driftsäkerhet, högre noggrannhet, för att bara nämna några fördelar.

Leveranstid: 6-8 veckor

Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Standardmått

Längd: 6, 9, 12, 18, 24, 30 m
Bredd: 3 m
Kapacitet: från 25 t < 100t
Upplösning: 20 kg

Tillval

Värme
T-gummilister
Stordisplay
Avkörningsskydd
Positionsstolpar
Ramp

Vägningsnoggrannhet

Enligt OIML klass 3.
CE-märkt och EU-typgodkänd

Terminaler

Terminaler för självbetjäning, chauffören kan identifiera sig och sitt material direkt från sitt fordon.

Elektrisk uppvärmning

Elektrisk uppvärmning fundament/vågbryggor. Håller vågen säker och isfri under vintern.

Vattenburen uppvärmning

Vattenburen uppvärmning fundament/vågbrygga Håller vågen säker och isfri under vintern.

Rampstöd

Rampstöd, underlättar byggnation av ramper vid ovanpåliggande installation.

Avkörningsskydd

Avkörningsskydd i signalfärg. Skydd/hjälpmedel mot avåkning från vågen.

Reflexstolpar

Reflexstolpar, guidar chauffören på och av vågen.

Bommar och trafikljus

Bommar och trafikljus. För att styra trafiken.

Stordisplay

Stordisplay. Chauffören kan avläsa vikten från sitt fordon.

Sidokjolar

Sidokjolar, förhindrar smuts under vågen.

RFID-tagg

RFID-tagg, identifiering av fordon.

Kamera

Kamera för stillbild eller videoövervakning, identifiera vilken typ av last som finns på fordonet.

Fotocellsavläsning

Fotocellsavläsning för att identifiera att hela bilen står på vågen.

Automatisk avläsning

Automatisk avläsning av registreringsskylt.

Sidoväggar

Prefabricerade sidoväggar, sidovägg vid nedsänkt utförande.

Serviceluckor

Serviceluckor, central placerade för god tillgänglighet vid service och rengörning.

Trafikstyrningssystem

Trafikstyrningssystem. För att styra och vägleda trafiken inom ett specifikt område.

Rister

Rister innan våg för att förhindra sand och grus på och undervågen.

Trappa till terminal

Trappa till terminal. Underlättar vid t ex byte av papper.

Svängbart terminalfäste

Svängbart terminalfäste. Minskar skador på terminal vid påkörning.

Tillgängliga modeller
Art nr Läng och bredd Kapacitet Upplösning
141506 6 x 3 m 30 ton 20 kg
141512 12 x 3 m 50 ton 20 kg
141518 18 x 3 m 60 ton 20 kg
141524 24 x 3 m 80 ton 20 kg
141524P 24 x 3 m 90 ton 20 kg
141530 30 x 3 m 100 ton 20 kg
14-15-Mining 10 x 5 m 120 ton 20 kg

VIKTORIA2 ÄR VÅRT KRAFTFULLA SYSTEM FÖR VÄGNING OCH REGISTRERING

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning. Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar. Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation. Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet.

• Grafiska och numeriska rapporter. • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information • Applikation utvecklad i .Net. • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter. • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP). • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation). • Anpassat för molnetlösningar. • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system. • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som: • Entreprenad • Miljö och återvinning • Energi • Livsmedel • Logistik och transport • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera: • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler • Butiksavfall: Galleriasystem • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning