Fordonsvåg 14-15

Fordonsvåg 14-15 innovativ och driftsäker konstruktion för låga driftkostnader

Flintabs fordonsvåg 14-15 är svaret på en gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller tillverkning av fordonsvågar. Maximal noggrannhet, driftsäkerhet och en underhållsvänlig konstruktion har varit i fokus.

Fordonsvåg 14-15 är enkel och robust

Konstruktion och design är innovativ skapad med största precision. Eftersom vågbryggorna är rena från detaljer blir resultatet ett lätthanterligt underhåll.
Vågen uppfyller marknadens hårt ställda krav på noggrann och säker vägning.

Varje detalj är noga konstruerad för att maximal effektivitet

För att minimera driftsstörningar då vågen utsätts för stora påfrestningar både av stora laster och tuff miljöpåverkan, är lastcellerna av högsta kvalitet och har ett mycket skyddat läge i konstruktionen. Vår fordonsvåg 14-15 bygger på ett välbeprövat och utvecklat koncept som anpassas efter just ert behov.

Underhåll och driftsäkerhet

Som ett resultat ger konstruktionen, med t.ex. två vågbryggor på en 24m variant, och med endast fyra lastceller per vågbrygga, en väldigt hög driftsäkerhet.
Eftersom en 24m variant består av två helt självständiga vågbryggor, kan alltid den ena vågbryggan användas vid en driftstörning på t.ex. en lastcell.
Dessutom krävs endast hälften av kontrollvikterna vid en kalibrering jämfört mot en traditionell fordonsvåg, resultatet blir lägre kostnader och ger även miljöfördelar.
Sammanfattningsvis ger fördelarna med konstruktionen troligtvis den driftsäkraste och kostnadseffektivaste fordonsvågen på marknaden.

Leveranstid: 6-8 veckor

Lägg till som favorit Offertförfrågan
9571-058 Fordonsvåg broschyr 2.0_slutgiltig Ladda ner
Folder Fordonsvag_14_15 Ladda ner
Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Standardmått
 • Längd: 6, 9, 12, 18, 24 och 30 m
 • Bredd: 3 m
 • Kapacitet: från 25 t < 100t
 • Upplösning: 20 kg
Vägningsnoggrannhet
 • Enligt OIML klass 3
 • CE-märkt och EU-typgodkänd
Kombineras med
Terminaler

Terminaler för självbetjäning, chauffören kan själv identifiera sig och sitt material direkt från sitt fordon.

Elektrisk uppvärmning

Elektrisk uppvärmning i fundament och vågbryggor.
Håller vågen både trafiksäker och isfri under vintern.

Vattenburen uppvärmning

Vattenburen uppvärmning fundament och i vågbryggor, håller vågen trafiksäker och isfri under vintern.

Rampstöd

Rampstöd underlättar byggnation av ramper vid ovanpåliggande installation.

Avkörningsskydd

Avkörningsskydd i signalfärg. Skydd/hjälpmedel mot avåkning från vågen.

Reflex

Reflexstolpar som guidar chauffören på och av vågen.

Bommar och trafikljus

Bommar och trafikljus för att styra trafiken och för att höja trafiksäkerheten.

Stordisplay (stordisplay)

Stordisplay som ger chauffören möjlighet avläsa vikten från sitt fordon på lite längre avstånd.

Sidokjolar (olikartade)

Sidokjolar på vågbryggorna minskar risken att smuts hamnar under vågbryggorna och påverkar driftsäkerheten.

RFID-tagg

RFID-tagg, för av identifiering fordon.

Kamera

Kamera för stillbild eller videoövervakning, identifiera vilken typ av last som finns på fordonet. ANPR kamera för automatisk avläsning av registreringsskylt.

Fotocellsavläsning

Fotocellsavläsning för att identifiera att hela fordonet står korrekt på vågen.

Automatisk avläsning

Funktion för automatisk avläsning av registreringsskylt (ANPR).

Sidoväggar

Prefabricerade sidoväggar, sidovägg vid t.ex. nedsänkt utförande eller för suterräng utförande.

Serviceluckor

Serviceluckor som är centralt placerade för en god tillgänglighet vid service och rengöring.

Trafikstyrningssystem

Trafikstyrningssystem för att styra och vägleda trafiken inom ett specifikt område.

Rister

Rister 14-15Rister innan våg för att minska risken att t.ex. sand, grus eller snömodd hamnar på vågen vilket kan påverka driftsäkerheten.

Serviceplattform

Fällbar serviceplattform för enklare åtkomst till terminal, tex vid byte av pappersrulle. Av säkerhetsskäl krävs att stolpen sitter i markfundament.

Svängbart terminalfäste

Svängbart terminalfäste, kan minska skador på terminal vid en påkörning.

Tillgängliga modeller
Artikel Mått Kapacitet Upplösning
141506 6 x 3 m 30 ton 20 kg
141512 12 x 3 m 50 ton 20 kg
141518 18 x 3 m 60 ton 20 kg
141524 24 x 3 m 80 ton 20 kg
141524P 24 x 3 m 90 ton 20 kg
141530 30 x 3 m 100 ton 20 kg

Viktoria2 är vårt kraftfulla system för vägning och registrering

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar.

Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.

Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Viktoria2 laptop

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet

 • Grafiska och numeriska rapporter.
 • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information
 • Applikation utvecklad i .Net.
 • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter.
 • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP).
 • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation).
 • Anpassat för molnetlösningar.
 • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system.
 • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som:

 • Entreprenad
 • Miljö och återvinning
 • Energi
 • Livsmedel
 • Logistik och transport
 • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar.
Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning