Fordonsvåg 14-15-Mining

Fordonsvåg konstruerad för Mining och tunga gruvfordon

Flintabs fordonsvåg 14-15 är svaret på en gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller tillverkning av fordonsvågar. Maximal noggrannhet, driftsäkerhet och en underhållsvänlig konstruktion har varit i fokus.

Fordonsvåg 14-15-Mining är speciellt konstruerad för tunga gruvfordon. Bryggan är ren från detaljer för effektivt och lätthanterligt underhåll. Vågen uppfyller hårt ställda krav på noggrann och säker vägning. Varje detalj är noga konstruerad för att maximal effektivitet. För att minimera driftsstörningar då vågen utsätts för stora påfrestningar både av stora laster och tuff miljöpåverkan, är lastcellerna av hög kvalitet och har ett mycket skyddat läge i konstruktionen. Vår fordonsvåg 14-15 bygger på ett välbeprövat och utvecklat koncept som anpassas efter just ert behov.

Leveranstid: TBA.

Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Standardmått
 • Längd: 10 m
 • Bredd: 5 m
 • Kapacitet: 120 ton
 • Axeltryck 75 ton
Vägningsnoggrannhet
 • Enligt OIML klass 3
 • CE-märkt och EU-typgodkänd
Kombineras med
Terminaler

Terminaler för självbetjäning, chauffören kan identifiera sig och sitt material direkt från sitt fordon.

Elektrisk uppvärmning

Elektrisk uppvärmning fundament/vågbryggor. Håller vågen säker och isfri under vintern.

Bommar och trafikljus

Bommar och trafikljus. För att styra trafiken.

Stordisplay

Stordisplay. Chauffören kan avläsa vikten från sitt fordon.

RFID-tagg

RFID-tagg, identifiering av fordon.

Fotocellsavläsning

Fotocellsavläsning för att identifiera att hela bilen står på vågen.

Automatisk avläsning

Automatisk avläsning av registreringsskylt.

Trafikstyrningssystem

Trafikstyrningssystem. För att styra och vägleda trafiken inom ett specifikt område.

Trappa till terminal

Trappa till terminal. Underlättar vid t ex byte av papper.

Svängbart terminalfäste

Svängbart terminalfäste. Minskar skador på terminal vid påkörning.

Viktoria2 är vårt kraftfulla system för vägning och registrering

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar.

Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.

Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Viktoria2 laptop

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet

 • Grafiska och numeriska rapporter.
 • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information
 • Applikation utvecklad i .Net.
 • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter.
 • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP).
 • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation).
 • Anpassat för molnetlösningar.
 • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system.
 • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som:

 • Entreprenad
 • Miljö och återvinning
 • Energi
 • Livsmedel
 • Logistik och transport
 • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar.
Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning