Viktoria2 – Registreringssystem

Viktoria2 är vårt senaste tillskott i vårt systemutbud. Grunden är hämtad från de erfarenheter vi byggt upp genom åren tillsammans med våra kunder. Nu har vi använt de erfarenheterna och blandat med ny teknik där mobilitet och flexibilitet ställer allt högre krav.

Flexibelt och användarvänligt
Viktoria2 är den nya generationens registreringssystem, uppbyggt på en ny och modern plattform som ger systemet många möjligheter. Viktoria2 är byggt för att kunna möjliggöra för anpassningar och samtidigt vara lättillgängligt och flexibelt. Samtidigt har systemet en hög säkerhetsnivå för att minimera risker för haveri och driftstopp. Viktoria2 Manager är systemets mittpunkt. Här hanteras ett eller flera Viktoria2-system. Via Viktoria2 Manager kan du starta flera andra program för att t.ex. fjärrstyra terminal, våg eller göra registervård.

Skapa kontroll med Viktoria2s rapporter
Med hjälp av rapportverktyget i Viktoria2 kan du göra grundliga analyser av din verksamhet. Du kan spara olika rapportprofiler för att snabbt och enkelt få fram den statistik ni önskar. I rapportverktyget kan du få fram statistik över artiklar som kommit in och levererats ut, vilka ordrar som är registrerade och behandlade.

Gränssnitt som gör skillnad
I Viktoria2 har vi ett nytt och enkelt gränssnitt uppbyggt med både symboler och förklaringstexter.
Systemet är utformat så att det ska gå att använda utan mus. Färgtemat är ett känt tema som är framtaget för synskadade och har mjuka toner som är behagligt för ögonen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Tel 036-31 42 00, info@flintab.se

Viktoria2 är vårt kraftfulla system för vägning och registrering

Viktoria2 är det kraftfulla vägnings- och registreringssystemet som hjälper er att optimera och effektivisera verksamheten. Den information som genereras kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning.

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Modullösningen som består av olika funktionspaket som vi anpassar efter era behov och förutsättningar.

Registreringssystemet är flexibelt och förberett för central drift via internet och molnet. Ni får ökad datasäkerhet och prestanda. Viktoria2 bygger på ett mobilt och papperslöst arbetssätt anpassat för framtidens organisation.

Med Viktoria2 får ni ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet. Vi hjälper er hela vägen med övergången till Viktoria2: från projektledning, installation och anpassning till support och service.

Viktoria2 laptop

Vägning och registrering - funktioner för flexibilitet och effektivitet

 • Grafiska och numeriska rapporter.
 • Webbaserat rapportprogram med personifierad åtkomst till information
 • Applikation utvecklad i .Net.
 • Ger möjlighet till externa användare för åtkomst av sina uppgifter.
 • Identifiering med kamera och ID-kort eller mobil inloggning (APP).
 • Säker datahantering (Certifikat och effektiv krypterad kommunikation).
 • Anpassat för molnetlösningar.
 • Öppet system som kan kopplas ihop med egna system.
 • Möjlighet att göra språkval.

Skalbart system för olika branscher

Vårt system Viktoria2 är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter. Detta system är utvecklat för olika branscher som:

 • Entreprenad
 • Miljö och återvinning
 • Energi
 • Livsmedel
 • Logistik och transport
 • Industri och process

Maximal kontroll och säkerhet

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar.
Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser, saldon m.m. Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera:

 • Vikt: Vägningssystem för artiklar med viktpris
 • Volym: Volymmätningssystem för artiklar med volympris
 • Antal: Räknesystem för artiklar med styckpris
 • Passager: Passagesystem för t.ex. återvinningscentraler
 • Butiksavfall: Galleriasystem
 • Energimängd: Energisystem för artiklar med energipris genom fuktberäkning