In English LinkedIn

Viktoria webbportal

Viktoria webbportal är en del av vårt moduluppbyggda vägningssystem som kan utökas och anpassas med nya moduler utefter er verksamhets krav. Portalen möjliggör att ni kan låta era transportörer, kunder m.m. få tillgång till sina vägningar genom att tilldela dem ett inloggningskonto.

  • Enkelt och användarvänligt.
  • Webbgränssnitt.
  • Anpassningsbart.
  • Säkert.
  • Kraftfullt rapportsystem.
  • Hanterar grundläggande karaktäriseringar.
  • Erbjuder externa intressenter åtkomst till sina vägningsdata.

Användarna kommer endast få åtkomst till vägningsdata relaterat till dem. Vilket innebär en rad fördelar för verksamheten:

  • Minskad pappershantering.
  • Kunder kan själva bestämma vad man vill ha för statistik och när man vill ha den.
  • Mindre arbete att generera statistik till kunder/leverantörer/transportörer.

För att få åtkomst till systemet krävs identifiering genom ett användarnamn och lösenord. Kommunikationen kan säkras ytterligare genom att använda ett s.k. certifikat vilket bl.a. krypterar kommunikationen (https).

Viktoria webbportal

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor