Suomeksi In English LinkedIn

Integrerad uppvärmning i vågbryggan

För att undvika isiga bryggor, driftstopp och felvägningar vintertid rekommenderar vi att välja uppvärmning av vågen. Detta ökar driftsäkerheten på vågen vintertid samt att inga ”tvättbrädor” bildas av bilarna vid start och stopp på vågen.

MINDRE DRIFTSTÖRNINGAR
Detta ökar driftsäkerheten på vågen vintertid samt att inga ”tvättbrädor” bildas av bilarna vid start och stopp på vågen. Vi har valt att installera värme i såväl vågbrygga som fundament för att förhindra isbildning underifrån vilket kan påverka vägningsresultatet markant och orsaka driftstopp.

MINIMERA ENERGIFÖRBRUKNINGEN
Vi rekommenderar att välja till vår temperatur- och fuktgivare vilken gjuts in i vågen. Givaren känner av om vågen trots minusgrader är torr (avsmält) och sänker då värmen. Med vår temperatur- och fuktgivare sänker ni energiförbrukningen avsevärt och minimerar klimatpåverkan. För företag som är certifierade enligt ISO 14001 är vår temperatur- och fuktgivare ett självklart val.

MED EN INBYGGD FUKTGIVARE KOMMER DU MINSKA KOSTNADERNA OCH SPARA PÅ MILJÖN
Över en vinter förbrukar en 24 meters bilvåg (modell 14-15) med inbyggd värme ca. 17.000 kWh.
Med en inbyggd fuktgivare som tillbehör, kan elförbrukningen för värmen minskas med mellan 50-75%.
Det innebär att redan efter år 1 har kostnaden för fuktgivaren intjänats, och därefter kommer fuktgivaren att ge en direkt besparing samt miljöfördelar, med 50 – 75% lägre energikostnad per år”.

För att bidra till miljön väljer Flintab att prissätta fuktgivaren till ett nettopris.

Exemplet ovan avser en bilvåg placerad i Mellansverige.

Integrerad uppvärmning i vågbryggan

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Sälj och servicekontor