Avtal

Vår strävan är att erbjuda ett tryggt och bekymmersfritt ägande av våra vågar och system. Vi erbjuder våra kunder paketerade service- och underhållsavtal anpassade för varje kunds unika krav. Ett effektivt serviceskydd är en lönsam investering.

036-31 42 00 eller info@flintab.se

Serviceavtal

Exempel på serviceavtal: återkommande kontroll, ackrediterad kalibrering, justering, arbetstid och restid, logi och traktamente, viktfrakt, truck, vikthyra, lokal service och support, avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och överenskommen inställelsetid.

Underhållsavtal

Vi försäkrar genom våra underhållsavtal att ni alltid har tillgång till senaste programuppdateringen. Vi har möjlighet att anpassa innehållet i tjänsten helt enligt de behov och önskemål som ni har.