Kalibrering av vågar

Kalibrering innebär att vågen kontrolleras mot en känd belastning. När du använder en våg i din verksamhet vill du kunna lita på att vågen visar rätt. En våg är viktig i sitt sammanhang och kräver tillsyn för exakt resultat – levererad vikt ska överensstämma med kontrollerad vikt hos mottagaren. På Flintab är vi experter på kalibrering – varje år utför vi runt 8000 kalibreringar. Vi kalibrerar vågar upp till 1 000 000 skaldelar och har en mycket hög mätförmåga.

När vi transporterar våra kontrollvikter värnar vi om miljön genom att dom flesta transporterna sker med fossilfri HVO som drivmedel.

Efter utförd kalibrering utfärdas kalibreringsbevis till kund. Vi samlar även dina bevis i Flintabs kundportal. Efter att vi utfört uppdrag kan du enkelt logga in och hämta dina dokument där de också ligger säkert sparade för framtida behov.

036-31 42 00 eller info@flintab.se