Kalibrering av vågar

Kalibrering innebär att vågen kontrolleras mot en känd belastning. När du använder en våg i din verksamhet vill du kunna lita på att vågen visar rätt. En våg är viktig i sitt sammanhang och kräver tillsyn för exakt resultat – levererad vikt ska överensstämma med kontrollerad vikt hos mottagaren. På Flintab är vi experter på kalibrering – varje år utför vi runt 8000 kalibreringar. Vi kalibrerar vågar upp till 1 000 000 skaldelar och har en mycket hög mätförmåga. Efter utförd kalibrering utfärdas kalibreringsbevis till kund. Vi samlar även dina bevis i Flintabs kundportal. Efter att vi utfört uppdrag kan du enkelt logga in och hämta dina dokument där de också ligger säkert sparade för framtida behov.

036-31 42 00 eller info@flintab.se

Hur ofta behöver återkommande kontroll göras?

Återkommande kontroll (tidigare omverifiering eller kröning) innebär att vågen kontrolleras mot de krav som ställs i Swedacs föreskrifter. För vissa vågar krävs kontroll vartannat eller varje år, för andra vågar först när plomberingen brutits. Det är du som använder vågen som har ansvaret för att du använder en godkänd våg men Flintab kan hjälpa dig hela vägen med både planering, genomförande och eventuella justeringar för att vågen ska bli godkänd.

Flintab är ackrediterat av SWEDAC för kontroll av icke-automatiska vågar samt automtiska vågar av typ catchweigher, checkweigher och hjullastarvåg.

Ackrediterad kalibrering

Ackrediteringen ger dig som kund en garanti för att kontrolluppdraget utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder och metoder. Flintabs kalibrerings-laboratorium kontrolleras regelbundet av Swedac för att säkerställa att kompetensen upprätthålls.

Flintab är ackrediterat av SWEDAC för kalibrering av icke-automatiska vågar med kapacitet upp till 300 ton samt automatiska vågar av typ catchweigher, checkweigher och hjullastarvåg. Vi är också ackrediterade för att kalibrera vikter och hjälper gärna våra kunder med att kontrollera sina egenkontrollvikter.

Kalibrering av automatiska vågar

Automatiska vågar har krav på att vara godkända vid tillverkning av färdigförpackade varor.

En färdigförpackning är kombinationen av en vara och en förpackning i vilken den har packats. Det betyder också att man måste ha koll på både innehållet och själva förpackningen. Färdigförpackningen faktiska innehålla ska mätas eller kontrolleras på förpackarens ansvar.

Det finns stora ekonomiska vinster i att inte fylla mer än nödvändigt i förpackningarna. Samtidigt måste lagkrav kring minimivikter måste uppfyllas. Genom vår kunskap kring vägning kan vi hjälpa er hitta balansen.

Flintab kan hjälpa er med:

  • kalibrering och återkommande kontroll av vågar
  • sätta upp system för stickprov, osäkerhetsanalyser och hjälp med att analysera viktdata för att optimera vägningsprocessen
  • förstå tillämpliga lagkrav och hur dessa kan uppfyllas, ex STAFS,

Kalibreringsbevis

Efter utförd kalibrering utfärdas kalibreringsbevis till kund. Vi samlar även dina bevis i Flintabs kundportal. Efter att vi utfört uppdrag kan du enkelt logga in och hämta dina dokument där de också ligger säkert sparade för framtida behov.

Det måste bli rätt

När du använder en våg i din verksamhet vill du kunna lita på att vågen visar rätt. I tekniska sammanhang grundas ofta beslut på mätresultat, till exempel vikt. Korrekta beslut förutsätter därför tillförlitliga mätresultat.