Kalibrering av vågar

Kalibrering innebär att vågen kontrolleras mot en känd belastning. När du använder en våg i din verksamhet vill du kunna lita på att vågen visar rätt. En våg är viktig i sitt sammanhang och kräver tillsyn för exakt resultat – levererad vikt ska överensstämma med kontrollerad vikt hos mottagaren. På Flintab är vi experter på kalibrering – varje år utför vi runt 8000 kalibreringar. Vi kalibrerar vågar upp till 1 000 000 skaldelar och har en mycket hög mätförmåga. Efter utförd kalibrering utfärdas kalibreringsbevis till kund. Vi samlar även dina bevis i Flintabs kundportal. Efter att vi utfört uppdrag kan du enkelt logga in och hämta dina dokument där de också ligger säkert sparade för framtida behov.

036-31 42 00 eller info@flintab.se