Viktoria2 Energi: provtagning och energiberäkning av biobränslen