Viktoria2 Passage: kontroll och registrering av passager