Viktoria2 trafikstyrning: Funktioner för hänvisning och köhantering av trafik