Viktoria2 för ÅVC.

Viktoria2 för ÅVC

Håller reda på vem som lämnar avfall och betalning sker utan manuell hantering.

Endast besökare från den egna kommunen eller samverkande kommuns anläggningar har tillgång till anläggningen. Vilket ger lägre kostnader och minskad mängd avfall från andra kommuninvånare än de egna.

Systemet gör det enkelt att skilja företagare från privatpersoner. Företagare har egna kort och tillhör en egen kategori med egna villkor.

Detta underlättar för personalen på ÅVC som slipper sköta besöksidentifiering och betalning. Vilket innebär att personalen slipper att agera kontrollanter för att avgöra om besökaren är företagare eller inte. Betalning sker direkt i betalautomat på plats eller via faktura. Allt sköts automatiskt av systemet Viktoria2 ÅVC.

Behörighetskontroll

Differentiera antal gratis besök

Enkelt att skilja företagare från privatpersoner

Förbättrad arbetsmiljö

Ger statistik för fakturering, verksamhetsplanering och annat

Miljö

Utvecklat för centraliserade lösningar med sikte på molnet IOT

Centraliserad funktion för övervakning och fjärrhjälp

Byggt för robusta och stabila lösningar med hög driftsäkerhet

Flexibel och konfigurerbar hårdvara samt programvara

Självbetjäning för ökad effektivitet och kostnadsbesparing

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Viktoira2 registrerar

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler anpassad för olika branscher.

Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera: