Viktoria2 ÅVC

Minska kostnaderna med besöksregistrering, styrning av antal fria besök och betalning via självbetjäning. Vårt system Viktoria2 ÅVC håller reda på vem som lämnar avfall och betalning sker utan manuell hantering. Systemet skiljer på kommuninvånare, andra kommuners invånare och företagare – och debiterar utefter besökare.