Viktoria2 avfallshantering

System för nära insamling i kommersiella fastigheter

System för insamling i större fastigheter

Vi har tagit fram en produktlösning för registrering av avfall i större fastigheter – exempelvis gallerior, kontorshotell och andra fastigheter med flera aktörer. Syftet med produkten är att underlätta administration av avfallshantering och ge en korrekt debitering baserad på mängd. Varje aktör inom fastigheten registrerar sin mängd av respektive fraktion, vilket enkelt hanteras via vår vägningsstation.

Sekvensen är enkel:

Rulla på kärlet på vågen

Identifiering vid terminalen med kort eller nyckelbricka

Välj avfallsfraktion på pekskärmen

Registreringssystem Viktoria2

Systemet bygger på vägningssystem VIKTORIA2, där registrerade data hanteras både lokalt samt i en master där administration, order för fakturering och rapporter hanteras för samtliga knutna stationer. Integration kan göras till bland annat affärssystem för direktfakturering.

Välj lämplig våg

Välj bland våra vågar för hitta en lämplig storlek för ditt ändamål – från bänkvåg för små kärl till golvvågar för stora kärl.

Avfallskärl kan förses med ett tag för att automatiskt registrera exempelvis typ av avfallsfraktion och storlek på kärl.

Säkerställa korrekt registrering

För att ytterligare säkerställa korrekt registrering finns flera möjliga sätt att integrera produkten med exempelvis öppning av dörrar, start av komprimator och kameraövervakning. Olika artiklar kan styra olika händelser. Anslutning görs med terminalens inbyggda relä eller med Viktoria API.

Administrations-id

Med administrations-id kan även förvaltaren programmera ny kundbricka direkt vid terminalen. Med omklassningsappen kan även avvikelser samt tilläggsartiklar läggas till. Kunderna kan via rapportinloggning komma åt se sina registrerade vägningar.

Följande produkter ingår i Viktoria2 avfallshantering

Registreringssystem Viktoria2 hjälper dig med säker registrering och övervakning. Vårt registreringssystem är skalbart och har en prestanda som passar för stora eller mindre verksamheter.

Terminalen är försedd med en 10” pekskärm som är enkel att navigera genom med grafiska bilder för de olika valen.
• Terminalen kan fås med eller utan kvittoskrivare.
• Digital kvitto via e-mail hanteras av Viktoria.
• Inbyggda reläer

1100 x 850 som är anpassad för 660 liters kärl.
700 x 650 som är anpassad för 190 liters kärl.