Viktoria2 energi

Viktoria2 Energi

Modulen används när man vill mäta energiinehållet för leveranser av biobränsle till värmeverk och liknade.

Systemet baseras på att man med hjälp av vikten och fukthalten för en leverans beräknar energiinehållet med en matematisk formel. Fukthalten baseras på prov som vägs på en provvåg torkas och därefter vägs igen och vikt för leveransen kommer från en fordonsvåg.

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Viktoira2 registrerar

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler anpassad för olika branscher.

Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera: