Viktoria2 Energi

Modulen används när man vill mäta energiinehållet för leveranser av biobränsle till värmeverk och liknande

Systemet baseras på att man med hjälp av vikten och fukthalten för en leverans beräknar energiinnehållet med en matematisk formel. Fukthalten baseras på prov som vägs, därefter torkas leveransen och vägs igen. Vikten för leveransen kommer slutligen från en fordonsvåg.

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

Viktoria2s moduler är anpassade för olika branscher

Med anslutningsmöjligheten till olika utrustningar kan du registrera: