Viktoria2 passager

Viktoria2 passager

Modulen för kontroll och registrering av passager.

Modulen för kontroll och registrering av passager är helt integrerad med övriga Viktoria2 och kan användas när en mer avancerad passagehantering önskas. Är speciellt designad för de krav som ställs för moderna ÅVC eller andra anläggningar där man ställer stora krav på kontroll och säkerhet.

Viktoria2 är vårt kraftfulla vägnings- och registreringssystem.

Viktoria2 hjälper er att koppla upp er utrustning för ett obrutet informationsflöde från registrering till affärssystem. Registrering som sker via självbetjäning, terminaler eller mobila lösningar. Med ett gemensamt system för alla vägningsflöden kan Viktoria2 hjälpa er att ha koll på era material, lagerplatser och saldon.

Viktoira2 registrerar

Detta system är utvecklat för flera verksamheter:

Viktoria2 är genom sin uppbyggnad med olika moduler anpassad för olika branscher.

Genom anslutningsmöjlighet till olika utrustningar finns möjlighet att registrera: